Serneke

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Vårt mål är att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Vi brinner för samhällsnytta och ser ett stort värde i att bygga med idrott och hälsa i fokus.

Som partner till Frihamnsdagarna har vi chansen att vara med och stötta och påverka positiva krafter i samhället. Vi är nästa generation byggbolag och vill vara med och bygga ett bättre samhälle. För att göra det krävs samverkan och samarbeten vilket Frihamnsdagarna ger möjlighet till.

Förutom vår programpunkt ”Karlastaden – ett Manhattan på Hisingen, varför då?” på scen Ebbe kl. 12 på torsdagen finns Serneke på plats och pratar med besökare på Frihamnsdagarna.

Kaia Eichler, Sernekes Hållbarhetschef är också med i ett panelsamtal om Klimatledarskap för bygg- och fastighetsbranschen. Detta hålls torsdag kl. 16.20 och kommer även live streamas.

Sofia Ulm-Wallin, Projektchef på Serneke deltar i ett samtal på fredag morgon om hur vi skapar bästa möjliga mobilitet i staden tillsammans.