Sverigedemokraterna

Kom och prata med oss på Frihamnsdagarna.

Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Sverigedemokraternas vision är att skapa ett sammanhållet Sverige där människor kan känna trygghet, gemenskap och få en bra levnadsstandard. Där de långa vårdköerna är ett minne blott och den som arbetat hela sitt liv också kan åtnjuta en god pension.
Vi har under dagarna representanter på plats från olika nämnder, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen.
Varmt välkommen!