Jordens vänner

Jordens Vänner är en ideell förening och den svenska grenen av det internationella nätverket Friends of the Earth – världens största gräsrotsorganisation för miljö och solidaritet. Vi är drygt två miljoner medlemmar och över 5000 aktivistgrupper i 75 länder som jobbar för klimaträttvisa. Vår vision är en rättvis, hållbar värld med samhällen som lever i harmoni med naturen.

Jordens Vänner är religiöst och politiskt obundna. Det som förenar vårt nätverk är att vi menar att det krävs systemförändring för att klara av de utmaningar mänskligheten står inför.