BRIS – barnens rätt i samhället

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Bris har nu funnits i 50 år och vår roll i såväl vardag som kris är att stödja barn och unga. Bris driver den nationella stödlinjen för barn som i såväl vardag som kris erbjuder professionellt samtalsstöd dygnet runt. Sedan höst 2021 har vi även öppnat upp Brismottagning i Göteborg efter önskan från barn att få träffa en kurator på plats.