Syntolkning Nu i Sverige

Syntolkning Nu är en förening med säte i Göteborg. Med många år av syntolkningar och påverkansarbete i bagaget, bildades föreningen i maj 2010, på trappan till Göteborgs Stadsteater.

Föreningens mål är att syntolkning skall bli en etablerad och accepterad form av hjälpmedel för personer med synnedsättning och öka tillgängligheten genom att visualisera bilder från livearrangemang såsom teater, filmer och andra konstformer för personer som har nedsatt syn.

Under flera år har föreningen erbjudit syntolkning under Almedalsveckan.

Under Frihamnsdagarna ger man nu möjligheten för synsvaga personer att få politikertalen syntolkade, inte det som hörs, utan allt som andra ser och som hör till upplevelsen att vara delaktig. Mottagare finns att låna i montern.