Socialförvaltning Sydvästs verksamheter mot hemlöshet

Inom Socialförvaltning Sydväst, Göteborgs Stad, finns flera verksamheter som på olika sätt arbetar mot hemlöshet. Under Frihamnsdagarna har du möjlighet att träffa och prata med representanter från Center mot hemlöshet, Huldas hus, Villa söder, Uppsökarenheten, Mutual Benefits och ACT Göteborg.

Alla våra verksamheter vänder sig till personer i hemlöshet som finns i hela Göteborgs Stad och vi pratar gärna om vilket stöd man kan få och hur hemlösheten ser ut i Göteborg.

Med oss in montern finns också representanter från Göteborgs Recovery-nätverk med de ideella organisationer som ingår.