Hyresgästföreningen

Kom och prata bostadspolitik och om hyresrättens villkor med oss och diskutera vilka lösningar som kan skapa en mer rättvis bostadsmarknad!

Alla borde ha rätt till ett eget och tryggt boende. Att ha ett bra hem är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Tusentals svenskar lider av bostadsbrist, trångboddhet, dyra renoveringar och höga hyror i nya lägenheter. Samtidigt öser staten miljarder över de som äger sitt boende. Därför arbetar Hyresgästföreningen för att stoppa bo-orättvisan.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.