Kvinnostrejk Göteborg

Kvinnostrejk är ingen organisation utan består av privatpersoner runt om i  Sverige. Det ser vi som en styrka!

De flesta av oss är kvinnor men vi vet att en stor del av lösningen ligger hos männen och välkomnar fler att vara med oss. Vi samlas varje fredag kl 16, sedan mars 2021, för att demonstrera mot mäns våld mot kvinnor. I Göteborg står vi på Götaplatsen och det hålls även demonstrationer på många andra platser i landet.

En översikt av undersökningar från flera västländer visar att 25–30 procent av alla kvinnor någon gång har utsatts för våld från en partner och att 2–12 procent drabbas årligen. En våldtäkt anmäls i timmen och mörkertalet är stort. Hundratals kvinnor, många med barn, lever gömda i Sverige medan deras förövare går fria. Vi tycker att dessa frågor behöver prioriteras mycket högre och att kraftfullare insatser måste komma på plats omgående. Vår ambition är att samtala och skapa opinion kring dessa frågor som drabbar en så stor del av befolkningen.

För mer info och kontakt besök gärna vårt instagramkonto @kvinnostrejkgoteborg