Suicidprevention i Väst (176)

Plats 176

SPIV är en demokratisk och ideell förening, religiöst och politiskt obunden, med syfte att öka kunskapen om och intresse för att förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar.
I vår monter kommer vi att visa vår film ”Steg för livet” och medföljande samtalsmaterial till den. Materialet finns tillgängligt på tre olika språk svenska och världsspråken engelska och arabiska. Vi kommer alltid att vara minst två personer från vår organisation på plats för att kunna svara på frågor kring suicid och för att berätta om vår PLR (psykisk livräddning) utbildning som vi via bidrag från VG, Göteborgsstad och FOHM föreläser runt om i regionen och i Sverige gratis för ungdomar från 13 år och för allmänheten.

Cederberg Information & Media (175)

Plats 175

Presentation och signering av den nyutgivna boken En svunnen tid; om herrskap och tjänstefolk under andra halvan av 1800-talet.

Extinction Rebellion (174)

Plats 174

Klimatförändringen är idag ett faktum. Vi alla, från individ- till överstatlig nivå, behöver göra allt vi kan för att vända utvecklingen och ställa om till ett hållbart samhälle. Många har svårt att se hur de själva kan bidra i omställningen och ställer hoppet till politiska beslut och tekniska innovationer. Samtidigt blir vi allt fler som oroas över bristen på mod och handlingskraft hos våra folkvalda, och som därför valt att engagera oss tillsammans med andra. Tillsammans kämpar vi för allt vi håller kärt, på denna planet som är vårt enda hem.

Extinction Rebellion arbetar med många olika metoder – från brevskrivning och flygbladsutdelning, till sång och gatuteater, till fredliga civila olydnadsaktioner. Vi gör allt vi kan för att påverka både medmänniskor och makthavare. Våra aktioner syftar till att lyfta situationens allvar och samtidigt ställa krav på de folkvalda att agera innan det är alldeles för sent.

Extinction Rebellion bildades i London oktober 2018 och spreds snabbt över världen, inklusive Sverige, samma år och finns idag i 86 länder och i alla världsdelar.

Djurens Rätt (173)

Plats 173

Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer, med fler än 50 000 medlemmar i Sverige.

Lex Femme (172)

Plats 172

Tjej- och kvinnojouren Lex Femme informerar om hur kvinnojouren jobbar och vilken typ av stöd och hjälp det finns att få som våldsutsatt, anhörig eller yrkesverksam. Tillsammans med Lex Femme finner ni också Christell Andersson, föreläsare i ämnet våld i nära relation och författare av boken ” Från knytnävslag till egen identitet”. I boken berättar hon om tiden i helvetet och hur hon hittade nyckeln till att ta sig ut ur en destruktiv äktenskap.

Mitt Livs Val (155)

Plats 155

Mitt Livs Val arbetar för ett inkluderande samhälle där unga har förutsättningar att påverka sin framtid. Vi riktar oss till unga nyanlända som är mellan 16-23 år. Vi arbetar med tre olika studiemotiverande program för att ge förutsättningar och möjligheter att nå sina drömmar genom utbildning och samhällsdeltagande.

Kika förbi hos oss och pärla armband, få information om våra program, anmäl dig som studentmentor eller yrkesinspiratör. Välkommen!

Volontärbyrån Göteborg (161)

Plats 161

Volontärbyrån är en organisation som förmedlar ideella uppdrag och hjälper engagerade människor och ideella organisationer att hitta varandra.

I vårat ”engagemangstält” får du möjligheten att prata med ett gäng olika föreningar och verksamheter om hur du kan engagera dig hos dem. Kom till oss för att bli inspirerad och engagerad! Föreningar som kommer att medverka i Engagemangstältet är Jagvillhabostad.nu, Giving People, Bris, Pink Programming, Synskadades Riksförbund Göteborg, Kompis Sverige, Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland och Mitt livs val. 

Läs mer om Volontärbyrån och hitta ideella uppdrag: https://www.volontarbyran.org/

Öppet Hus (152)

Plats 152 (Lördagen 2 September)

Öppet Hus – Mentorprogram för mångfald.

Öppet Hus är en ideell förening med ett starkt engagemang i att forma en inkluderande och dynamisk arbetsmarknad.

Vi står fria från politisk och religiös påverkan och strävar efter att skapa förutsättningar och kontakter in på en arbetsmarknad som välkomnar alla.

Sedan vårt grundande år 2009 har vi konsekvent knutit samman unga vuxna, särskilt de som är nya i Sverige, med etablerade mentorer inom arbetslivet.

Vår centrala verksamhet är ett kostnadsfritt, professionellt mentorskap med tydlig yrkesinriktning.

Genom detta program öppnas värdefulla dörrar till arbetsmarknaden för våra adepter.

Vi tror att mångfald är en källa till innovation och framgång. Genom att omfamna och utnyttja våra unika olikheter, skapar vi en stark grund för utveckling och framtids rustar av Göteborg.

Via Mentorprogrammet blir vi som stad inte bara starkare, utan även mer inkluderande och välkomnande.

Genom att ta tillvara på våra adepters och mentorers erfarenheter, färdigheter och perspektiv, banar vi väg för en ljusare framtid för både individer och samhället som helhet.

Varmt välkommen till vår monter!

 

Läs mer om vår förening på: www.oppethus.se

Swedish Jobtech (153)

Plats 153

Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska arbetsmarknaden genom utnyttjande av digital och datadriven teknik. Det är också en plattform för HR-organisationer, företag, entreprenörer och myndigheter som vill delta i utvecklingen av arbetsmarknaden.

Föreningen ska verka för en hållbar och seriös arbetsmarknad med fokus på hur teknikutvecklingen kan stötta och driva svensk arbetsmarknad in i framtiden.

Staden Vi Vill Ha (170)

Plats 170

En Prototyp HASSP har tagits fram. Nu gäller det att utveckla denna i samverkan för att i ett första steg ta fram en Pilot och en interimsstyrelse för den nya vetenskapsparken.

HASSP = Holistic Association Social Science Park

I Prototyp Göteborgs omställningslabb finns en affisch ”PROTOTYP HASSP” med QR-koder som leder till olika skeden i utvecklingen.

 

DÅTID  NUTID OCH FRAMTID.

http://arnepe.brinkster.net/images3ny/2223/vb2322Prototyp HASSP 7420.JPG

Vi börjar med att inom kort länka till en pdf-fil som redovisar hur det började med en Prototyp Stenstaden år 1981 som haft stor betydelse för tillkomsten av Prototyp HASSP

På medborgarkraftens hemsida under Nyheter informeras kontinuerligt om HASSP http://arnepe.brinkster.net/nyheter/nyheter.htm