Hörselskades Förening i Göteborg (343)

Plats 343

Hörselskadades förening i Göteborg är en ideell och partipolitisk obunden organisation för hörselskadade och andra som stöder dess arbete. Föreningen bildades 1922. Föreningen tillhör Hörselskadades distrikt i Västra Götaland som i sin tur är anslutet till Hörselskadades Riksförbund.

Föreningens verksamhet har dels en social sida, dels en intressepolitisk sida. Till den sociala sidan hör att ordna träffar för våra medlemmar såsom möten, kurser och utflykter mm. Till det intressepolitiska hör att bevaka hörselfrågor och tillgängligheten i Göteborgs Stad och genom olika insatser påverka politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare för ett mer tillgängligt samhälle.

HRF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Integrationsnätverk Göteborg (338)

Plats 338

En mötesplats för nya göteborgare

Vi arbetar för bättre integration och gemenskap mellan människor i Göteborg. Hos oss finns möjligheter för nyanlända eller nyligen etablerade invandrare att möta svenskar med olika bakgrund.

Med diskussioner och samtal, information och utbildning vill vi öka förståelsen för hur det svenska samhället fungerar och väcka lust att aktivt delta i det. Vi har fyra teman för vår verksamhet: språket, samhällsorientering, den egna hälsan och en aktiv fritid.

Integrationsnätverk Göteborg är en ideell, politisk och religiöst obunden förening. Våra medlemmar och besökare kommer från mer än 20 nationer och talar ett tiotal olika språk, som kurdiska, somaliska, svenska, arabiska, ukrainska, engelska, eritreanska och persiska. Verksamheten finansieras med bidrag från olika samverkansparter.

Vår lokal på Vårvindsgatan 20 är hjärtat i vår verksamhet och fungerar som mötesplats för våra medlemmar. Föreningen har öppet dagligen från måndagar till fredagar.

 

Framtidsbara staden (320-322)

Göteborgs Stad – förvaltningen  för demokrati och medborgarservice

Vem bryr sig om unga i Göteborg?

Ta del av spännande seminarier och delta i dialoger om hur vi tillsammans formar framtidens Göteborg, med särskilt fokus på unga.

Med den övergripande frågeställningen “Vem bryr sig?” vill mötesplatsen genomsyras av ungas röster och engagemang i frågor som rör allt ifrån delaktighet och inflytande, trygghet och hälsa till jobb, bostad och utanförskap, och andra frågor som unga bär på.

Dagarna fylls av intressanta samtal och möten av och med de som har makten i sociala medier, forskare, engagerade medborgare och många fler, alla med särskilt fokus på ungas perspektiv.

Förutom mötesplatsen och ett flertal seminarier så kommer ”Unga påverkar” att live-podda och representanter från Ungdomsfullmäktige och stadens politiker kommer att vara på plats på mötesarenan för att diskutera aktuella frågor.

Programpunkter:

Torsdag 29 augusti

»10:20-11:20

Framtiden – vem bryr sig?
Vilken framtid vil du ha? Kom med oss och testkör framtiden! I detta pass utgår vi från ungas behov, trender i omvärlden och visionen om en hållbar stad. Detta seminarie kombineras med en workshop. Efter workshopen fortsätter vi samtalet och byggandet av framtidsstaden i utställarytan på samma område.

»11:20-12:20

Demokratin – vem bryr sig?

Hur såg valdeltagandet ut bland unga i EU-valet? Vad säger SOM-undersökningarna/forskarna om vad unga tycker om demokratin i Göteborg? Med bl.a. Björn Rönnerstrand, SOM-institutet, Göteborgs universitet. Samtalet om demokratin i Göteborg fortsätter i utställarytan på samma område och i efterföljande poddsamtal hos Unga påverkar.

»12:20–14:00 och 14:00-15:00

Hållbar konsumtion – Vem bryr sig?

Ett seminarium om hållbar konsumtion och ungdomars syn på det? Köper Greta-generationen second hand för klimatets skull eller är det en modetrend som snart försvinner? Vi frågar både modeexperter samt de vi pratar om själva, en panel av gymnasieungdomar!”

 

Fredag 30 augusti

»11:00-13:00

Delaktighet för unga

I detta pass samtalar vi om och pratar med experter på metoder som ger göteborgarna mer inflytande och delaktighet i stadens beslut. Vi samtalar om ungas roll och möjligheter i metoder som medborgarbudget, medborgarråd och liknande. Hur vill du vara delaktig och få inflytande i Göteborg? Vi ses i utställarytan!

»13:00-14:20

Möt Grundskoleförvaltningen

»14:20-15:00

Universell utformning och minoriteter

»15:00-16:40

Tillgänglighet och barnrättskonventionen – vem bryr sig?

Alfons Åbergs kulturhus om scenkonst som metod för arbete med barnrättsplan och mänskliga rättigheter i förskolan och Ungdomsfullmäktige om arbetet att förankra barnrättsplanen i Göteborgs Stad. Samtalen fortsätter i utställarytan på samma område.

»16:40-17.20:

Leken som metod

Detta pass är en direkt förlängning av föregående samtal. Vi ser lekfullhet som ett oerhört viktigt och förbisett verktyg för att skapa förutsättningarna för en mängd andra förhållningssätt, inte minst UNESCO´s nyckelkompetenser för att uppnå en hållbar utveckling globalt. Kom och lek med oss!

 

Lördag 31 augusti

»12:00-13:00

Medborgarbudget för unga

Under våren har Göteborgs Stads första medborgarbudget för unga anordnats av Ungdomsfullmäktige och denna dag är sista chansen att rösta på de förslag som kommit in. Förutom att ta chansen att rösta på förslagen kommer vi också att diskutera hur metoden medborgarbudget kan vara ett sätt att ge unga mer inflytande i för dem viktiga frågor.

»13:00-13:40

Mäktigast på sociala medier – vem bryr sig?

Vilka personer är mäktigast bland unga personer i Göteborg? Presentation av Maktbarometern i Göteborg, Johannes Gustavsson från Medieakademin tillsammans någon mäktig gäst.  Samtalet fortsätter i utställarytan med intressanta gäster.

»13:40-14:20

Desinformation – vem bryr sig?

Hur stoppar vi desinformation? En grogrund för desinformation är bristande tillit. När felaktig information redan fått fäste rasar förtroendet. Så hur skapar vi motståndskraft mot desinformation och fake news?

»14:20-15:00

Lite våld gör också ont – Escaperoom

”Lite våld gör också ont” är ett brädspel som förhandsvisas under Frihamnsdagarna inför lansering i september. I detta escaperoom får ni med hjälp av ledtrådar hitta vad som tynger dagens unga. Spelet är framtaget av unga.

»15:00-1600

Medskick – unga röster

Kom till Omställningslabbet för ett uppfång av samtal, synpunkter och reflektioner från våra unga målgrupper i dialog med förtroendevalda. På plats finns bland andra representanter från Östra Göteborgs Ungdomsråd, Ungdomsfullmäktige och andra ungdomar från stadens olika verksamheter.

Inner Development Goals ”Inre utveckling för hållbarhet” (370)

Plats 370

Vi står inför en avgörande tid för vår planet, och denna gång är din chans att verkligen göra skillnad.

Bli en del av lösningen och hjälp till att forma framtiden genom banbrytande metoder för hållbarhet.

Vi introducerar konceptet med inre utveckling som ett verktyg för hållbara förändringar, ett område som växer fram i spetsen av dagens hållbarhetsdiskussioner.

Besök vår monter och låt oss tillsammans utforska hur du kan tillämpa dessa metoder i ditt företag eller din organisation för att inte bara förändra dig själv utan också världen omkring dig.

Tillsammans formar vi framtiden inifrån. Vi är pionjärer i denna rörelse, och din roll är avgörande.

Varmt välkommen att bli en del av denna spännande resa!

Tidningen Faktum (368)

Plats 368

Vi är Sveriges viktigaste tidning och Sveriges största armkroksrörelse för social hållbarhet.

Mitt Livs Val (356)

Plats 356

Utbildning och nyanlända ungdomar.

KFUM Sverige (340)

Plats 340

Vi tror på den inneboende kraften hos unga människor. Därför arbetar vi med att skapa unga förebilder genom ledarkspasutbildningar, trygga mötesplatser och tillgång till positiva nätverk. Kom och träffa oss på Frihamnsdagarna!

På lördagen kl 12:40-13:00 kommer vi att presentera vår rapport ”Maktens syn på unga”på ungdomsscenen Teddy. En sammanställning på hur Sveriges riksdagspartier pratar om unga i sina motioner.

Giving People (372)

Giving People är en hjälporganisation som förmedlar akut hjälp i form av mat och andra förnödenheter till barnfamiljer över hela Sverige. Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom.

Anonyma Narkomaner (380)

Plats 380

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria.

Det här är ett program med total avhållsamhet från alla droger. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda. Vi föreslår att du har ett öppet sinne och ger dig själv en chans.

Vårt program är en uppsättning principer skrivna så enkelt att vi kan följa dem i vårt dagliga liv. Det viktigaste med dem är att de fungerar.

Droginformation för alla (334)

Plats 334

Inspiration, motivation och kunskap för att förebygga droger.