Praktik hos oss?

19 september • 2022

Utbildar du dig inom event, marknadsföring eller försäljning? Är du samhällsvetare med intresse för politik? Frihamnsdagarna söker praktikanter som vill få praktisk erfarenhet och vara med på resan när Sveriges nya arena för fria samtal växer fram. Hör av dig!

Frihamnsdagarna ett årligt återkommande evenemang i Göteborg för samhällsfrågor. Det är gratis för allmänheten att besöka. Företag, föreningar och offentliga organisationer skapar tillsammans en demokratisk mötesplats där samtal och idéer som leder till förändring kan uppstå.

Under evenemanget pågår seminarier, föredrag, debatter och workshopar på flera scener. Dessutom kan besökarna träffa hundratals utställare, lyssna på politiska tal och äta mat från food trucks. Alla som deltar på Frihamnsdagarna måste aktivt ta ställning för alla människors lika rätt och värde. Det övergripande målet är att stärka demokratin, lyfta samhällsfrågor i samtal för att åstadkomma samhällsförändring och ökar hållbarhet.

Frihamnsdagarna är en demokratisk mötesplats som bygger på samma principer som Almedalsveckan och Järvaveckan. 2023 genomförs Frihamnsdagarna i månadsskiftet augusti-september och utgör finalen av Göteborgs 400-årsfirande.

Frihamnsdagarna drivs som en samhällsnyttig partipolitiskt och religiöst obunden ekonomisk förening. Verksamheten leds av ett litet kansli. Utöver själva evenemanget bedriver Frihamnsdagarna demokratiarbete med unga. 

Vill du göra praktik hos oss? Skicka ett mail till info@frihamnsdagarna.se.