Praktik hos oss?

12 oktober • 2023

Utbildar du dig inom event, marknadsföring eller försäljning? Är du samhällsvetare med intresse för politik? Frihamnsdagarna söker praktikanter som vill få praktisk erfarenhet och vara med på resan när Sveriges nya arena växlar upp. Hör av dig!

Frihamnsdagarna ett årligt återkommande evenemang sedan 2021 i Göteborg för samhällsfrågor. Det är gratis för allmänheten att besöka. Företag, föreningar och offentliga organisationer skapar tillsammans en demokratisk mötesplats där samtal och idéer som leder till förändring kan uppstå.

Nästa gång Frihamnsdagarna genomförs är 29-31 augusti 2024. Planeringen är redan i full gång! Under evenemanget pågår seminarier, föredrag, debatter och workshopar på flera scener. Dessutom kan besökarna träffa hundratals utställare, lyssna på politiska samtal, lyssna på konserter och äta mat från food trucks.

Alla som deltar på Frihamnsdagarna måste aktivt ta ställning för alla människors lika rätt och värde. Det övergripande målet är att stärka demokratin, lyfta samhällsfrågor i samtal för att åstadkomma samhällsförändring och ökar hållbarhet.

Frihamnsdagarna är en demokratisk mötesplats där innehållet skapas av de som deltar. Alla möjliga samhällsfrågor diskuteras. Allt från framtidens mat och infrastruktur till stadsutveckling, hållbar sjöfart och internationella frågor.

Frihamnsdagarna drivs som en samhällsnyttig partipolitiskt och religiöst obunden ekonomisk förening. Verksamheten leds av ett litet kansli. Utöver själva evenemanget bedriver Frihamnsdagarna demokratiarbete med unga i projektet Vad säger du!?

Vill du göra praktik hos oss? Skicka ett mail till info@frihamnsdagarna.se. Max en A4 brev plus en A4 CV.

Tänkbara praktikidéer:
– Tematisering av delar av innehållet på några scener nästa år. Kräver kontakt och samverkan med flera organisationer på olika nivåer i samhället.
– Medverkan i ungdomssatsning Vad säger du!?
– Utveckla digital marknadsföring och närvaro i sociala medier
– Dekor på evenemanget
– Kontakt med politiska partier