GBG Round Table

Sedan starten har Frihamnsdagarna arrangerat rundabordssamtal för ungdomar, beslutsfattare och samarbetspartners. Arrangörer kan också boka egna samtal.

Dessa samtal förs utan publik och arrangörerna har frihet att bestämma format, bjuda in deltagare och genomföra samtalet.

Vill du delta i de rundabordssamtal som arrangeras i Frihamnsdagarnas ungdomssatsning Vad säger du!? anmäler du intresse genom att klicka på denna länk.

Boka rundabordssamtal i tält utan publik.