Tillbaka

Ansök om wildcard

28 februari • 2024

Här kan ideella föreningar ansöka om wildcard. Ett wildcard innebär gratis utställarplats eller scentid. Wildcards delas ut löpande i takt med att företag och organisationer går in och finansierar.

Målet är att alla föreningar, organisationer och företag som vill ska kunna delta på Frihamnsdagarna. Fler röster ska bli hörda!

Ansökan:

Ansökan om wildcard

Typ av wildcard