Program

Här hittar du alla årets programpunkter. Filtrera och spara med kalenderfunktionen för att enkelt hitta rätt scen eller streaming-länk när det väl är dags.

Filtrera
Fredag, 09.00-09.45 Frigga (tältscen)
Framtid · Hållbarhet · Stadsutveckling

I Göteborg byggs det som aldrig förr. I den växande staden ger vi plats för nya hus, broar, vägar och tunnlar. Hållbarheten i byggbranschen större än någonsin. Men vi behöver också ge plats för människorna och deras synpunkter på hur staden ska formas.

Byggföretagen
Fredag, 09.00-09.45 Ingrid (tältscen)
Framtid · Innovation · Stadsutveckling

Idag framhävs samskapande (co-creation) som det nya imperativet för teknikutveckling i allmänhet, och stadsutveckling i synnerhet. Är framtidens ingenjör en samskapare? Vad betyder det för samhället?

Chalmers
Fredag, 09.30-10.15 Dawit (tältscen)
Ekonomi · Företagande · Hållbarhet

Hållbara finanser och hållbara investeringar – vad får de för konsekvenser för samhället? För den som ska sparar? För de som vill söka finansiering?

CSR Västsverige
Fredag, 09.30-10.15 Ebbe (tältscen)
Stadsutveckling · Ung · Utanförskap

Hur ska Göteborgs särskilt utsatta områden utvecklas? Vem formulerar problemet och hur ser lösningarna ut? Detta diskuterar ungdomar tillsammans med företrädare från Göteborgs näringsliv.

Förvaltnings AB framtiden
Fredag, 09.30-17.30 Öppen yta
Live

Sveriges Radio finns på plats och sänder direkt från Bananpiren och Frihamnsdagarna under hela fredagen.

Sveriges Radio
Fredag, 10.15-10.45 Utescen
Kunskap · Live

Journalist från Göteborgs-Posten bjuder på live-intervjuer kring aktuella samhällsfrågor på utescenen.

Göteborgs-Posten
Fredag, 10.15-11.00 Ingrid (tältscen)
Framtid · Innovation · Klimat

Flyget behöver kraftsamla för att bidra till att möta klimatmålen i Parisavtalet. Sverige är trots sin ringa storlek en ledande flygteknisk nation inom en global industri. Seminariet varvar presentationer och samtal mellan Sveriges ledande flygforskare och politiken.

GKN Aerospace Sweden AB
Fredag, 10.15-11.00 Frigga (tältscen)
Covid-19 · Framtid · Jämställdhet

När många blir isolerade under coronapandemin ökar risken för våld. Elever med behov av särskilt stöd, där fler är pojkar, påverkas negativt av omställningen till distansundervisning. Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till ett panelsamtal om pandemins effekter.

Jämställdhetsmyndigheten
Fredag, 10.30-11.15 Ebbe (tältscen)
Hållbarhet · Innovation · Stadsutveckling

För att lyckas bygga ett bättre samhälle behöver vi hålla ihop. Det är tillsammans – staden, medborgarna, näringslivet, akademin och andra aktörer – som vi lyckas! Vi bjuder på inspirerande och visionära exempel.

Skanska
Fredag, 10.30-11.15 Dawit (tältscen)
Bostadsbristen · Framtid · Ung

Varför lyckas vissa kommuner bättre än andra? Ta del av den rykande färska kommungranskningen och ett panelsamtal om unga vuxnas förutsättningar på Göteborgs bostadsmarknad.

Jag vill ha bostad nu
Fredag, 11.05-11.20 Utescen
Politik

Demokraternas tal hålls av partiledare och kommunalråd Martin Wannholt.

Demokraterna
Utescen
Kultur · Live · Musik

Afrikansk dans och rytmer med PAPA THEO från Ghana. ”Alla har rytmer i sig. Det gäller bara att få ut den.”

PAPA THEO
Fredag, 11.30-12.15 Ebbe (tältscen)
Bostadsbristen · Framtid · Stadsutveckling

När blev bostaden en fråga för marknaden och inte en mänsklig rättighet? Vem ska ha råd att bo? Delta i samtalet runt den aktuella frågan om hyresrätter och marknadshyror.

Hyresgästföreningen Västra Sverige
Fredag, 11.30-12.00 Utescen
Kunskap · Live

Journalist från Göteborgs-Posten bjuder på live-intervjuer kring aktuella samhällsfrågor på utescenen.

Göteborgs-Posten
Fredag, 11.30-12.15 Ingrid (tältscen)
Demokrati · Rättigheter · Ung

Unga är underrepresenterade i de politiska rummen och saknar ofta både utrymme och makt i samhällsutvecklingen. Men är sänkt åldersgräns för rösträtt lösningen?

Göteborgs Stad, Demokratisatsning med ungt inflytande
Fredag, 11.30-12.15 Dawit (tältscen)
Bostadsbristen · Stadsutveckling · Ung

Den ägda bostaden i kooperativ form är socialt hållbar och bidrar till delaktighet, sociala sammanhang och ansvarstagande. Varför hindras nya och spännande lösningar av gapet mellan kommunen, staten, banken och byggherrens möjligheter att agera tillsammans?

Riksbyggen
Fredag, 11.30-12.15 Frigga (tältscen)
Hållbarhet · Klimat · Kunskap

Pandemin har kastat om hela vår tillvaro – inte minst våra resvanor. Västtrafik har frågat regionens invånare vad de tänker om sitt resande, nu och i framtiden, och bjuder in experter för att tolka resultatet. Var befinner vi oss nu och vart är vi på väg?

Västtrafik
Fredag, 12.20-12.35 Utescen
Politik

Alla partier i Sveriges riksdag samt de i Göteborgs kommunfullmäktige som saknar representation i riksdagen håller var sitt tal á 15 minuter på Frihamnsdagarnas utescen.

Feministiskt initiativ
Fredag, 12.30-13.15 Ebbe (tältscen)
Hållbarhet · Innovation · Klimat

Med utgångspunkt i Agenda 2030 och det nya Miljö- och klimatprogrammet för Göteborgs Stad 2021-2030 samtalar experter om nya innovationer och arbetssätt för att driva på och öka takten i klimatomställningen.

Göteborgs Stad, miljöförvaltningen
Fredag, 12.30-13.15 Dawit (tältscen)
Demokrati · Framtid · Jämställdhet

I år firar Sverige 100 år av demokrati eftersom det är 100 år sedan kvinnor för första gången fick delta i allmänna val. Men hur ser kvinnors möjligheter ut idag?

Jämställdhetsmyndigheten
Fredag, 12.45-13.30 Ingrid (tältscen)
Framtid · Hållbarhet · Innovation

Idag förbrukar vi i Sverige ungefär 4,5 gånger mer resurser än vad planeten kan klara. Vilka innovationer saknas och vad behöver vi göra? Seminariet bjuder på omvärldsbevakning och samtal med experter på området.

RE:Source
Fredag, 12.45-13.30 Frigga (tältscen)
Demokrati · Inkludering · Politik

Vad säger forskningen om tillitens och delaktighetens roll för demokrati? Medborgarbudget är en möjlighet för invånare att vara med och prioritera hur kommunens budget ska användas. Helsingfors stad deltar tillsammans med Kommittén Demokratin 100 år.

Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad
Fredag, 12.50-13.20 Utescen
Live · Musik

Frihamnsdagarna välkomnar Magnus Rosén, världsbasisten som tar ställning för demokrati och mångfald för ett friskt samhälle.

Fredag, 13.30-14.15 Dawit (tältscen)
Företagande · Innovation · Klimat

Hur kan digitalisering och disruptiva affärsmodeller hjälpa med exponentiell klimatomställning? Ett samtal om ”climate action”.

Semcon
Fredag, 13.30-14.15 Ebbe (tältscen)
Företagande · Innovation · Klimat

Cirkulära affärsmodeller för gröna näringar visar hur staden samverkar med konsumenterna som drivkraft i omställningsprocessen. Omställningen till ett rättvist klimatneutralt Göteborg 2030 går via nya gröna jobb.

Business Region Göteborg (BRG)
Fredag, 13.35-13.50 Utescen
Politik

Alla partier i Sveriges riksdag samt de i Göteborgs kommunfullmäktige som saknar representation i riksdagen håller var sitt tal á 15 minuter på Frihamnsdagarnas utescen.

Kristdemokraterna
Fredag, 14.00-14.45 Frigga (tältscen)
Företagande · Hållbarhet · Klimat

Många av framtidens hållbarhetslösningar bygger på fossilfri energi. Välkommen till ett seminarium som tar avstamp i hållbarhetsfrågan med en tydlig koppling till energiförsörjning i framtiden.

Svenskt Näringsliv
Fredag, 14.00-14.45 Ingrid (tältscen)
Framtid · Staden Göteborg · Stadsutveckling

När Göteborg växer förändras också stadens struktur. Många av industrierna är borta och det har skapats möjligheter att växa i den så kallade mellanstaden. Hur tar vi vara på möjligheterna?

Platzer
Fredag, 14.00-14.25 Utescen
Droger · Kunskap · Live

Narkopodden är en podcast som går på djupet i frågor som rör droger, kriminalitet och beroende. Narkopodden är en röst för alla som har kunskap eller vill ha kunskap oavsett om man är förälder, politiker, polis eller något helt annat.

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Fredag, 14.30-15.15 Ebbe (tältscen)
Demokrati · Innovation · Klimat

Under seminariet visas digitala verktyg och metoder för medborgarengagemang som kan stärka och öka takten i klimatomställningsarbetet. Det spelar en central roll i arbetet med att bygga den infrastruktur staden behöver.

Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice
Fredag, 14.30-15.15 Dawit (tältscen)
Jämställdhet · Rättigheter · Våld

Civila samhället och eldsjälar har under lång drivit frågan och myndigheter har haft flertal regeringsuppdrag med syfte att förebygga könsstympning. Men fortfarande finns det arbete kvar att göra.

Jämställdhetsmyndigheten
Fredag, 14.50-15.05 Utescen
Politik

Alla partier i Sveriges riksdag samt de i Göteborgs kommunfullmäktige som saknar representation i riksdagen håller var sitt tal á 15 minuter på Frihamnsdagarnas utescen.

Miljöpartiet
Fredag, 15.15-16.00 Ingrid (tältscen)
Ekonomi · Företagande · Hållbarhet

Ett samtal om EU:s nya förordning rörande Hållbarhetsrapportering. Vem förväntas vara transparent och dela med sig av hållbarhetsfakta om sin verksamhet? Vad blir konsekvenserna?

CSR Västsverige
Fredag, 15.15-16.00 Frigga (tältscen)
Bostadsbristen · Framtid · Ung

Idag har unga vuxna problem att komma in på bostadsmarknaden. HSB bjuder in till diskussion för att lyfta fram nya möjligheter att lösa bostadsbristen och hjälpa unga till sin första egna bostad.

HSB Göteborg
Fredag, 15.30-16.15 Ebbe (tältscen)
Demokrati · Hållbarhet · Inkludering

Hur hänger bildning ihop med demokrati? Vilken roll spelar folkhögskolorna? 

Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och Mångkulturella folkhögskolan, en del av finska folkhögskolan i Göteborg, Folkhögskolan i Angered
Fredag, 15.30-16.00 Dawit (tältscen)
Företagande · Framtid · Live

Rudolf Antoni samtalar med intressanta gäster om samhällsaktuella frågor när Svenskt Näringsliv live-poddar.

Svenskt Näringsliv
Fredag, 16.05-16.20 Utescen
Politik

Alla partier i Sveriges riksdag samt de i Göteborgs kommunfullmäktige som saknar representation i riksdagen håller var sitt tal á 15 minuter på Frihamnsdagarnas utescen.

Liberalerna
Fredag, 16.15-17.00 Dawit (tältscen)
Företagande · Innovation · Klimat

Under seminariet lyfts de affärsmöjligheter som uppstår när klimatomställningen och innovativa idéer möts. En panel med nyskapande företag delar med sig av sina bästa tips så att du ta vidare din egen idé!

Johanneberg Science Park
Fredag, 16.30-17.15 Frigga (tältscen)
Hållbarhet · Klimat · Politik

Största delen av vår konsumtions klimatpåverkan kommer från import och räknas inte in i Sveriges klimatmål. Nu utreds möjligheten för ett nationellt klimatmål för konsumtion. Västsvenska erfarenheter lyfts inför paneldiskussion med riksdagsledamöter.

Klimat2030Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
Fredag, 16.30-17.15 Ingrid (tältscen)
Stadsutveckling

Staden har stora visioner för Frihamnen. Men vad händer innan allt är på plats? Hur kan göteborgarna vara med och bidra?

Älvstranden Utveckling
Fredag, 16.30-17.15 Ebbe (tältscen)
Framtid · Kunskap

Försök se världen ur den andres ögon! Välkommen till en workshop som där deltagarna får möta varandra lite djupare än vanligt skapa mer av den värld man själv vill se.

Into the New
Fredag, 17.15-18.00 Dawit (tältscen)
Hållbarhet · Kultur · Ung

Korruption är en av de största stoppklossarna för hållbar utveckling i världen. Vad kan Generation Z göra åt det? Presentationer i 15 min och publikinteraktion i 30 min. Välkommen att delta!

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
Fredag, 17.30-18.15 Ebbe (tältscen)
Framtid · Stadsutveckling · Utanförskap

Hur kan fastighetsägare skapa trygghet och förebygga brott i utsatta stadsdelar? Vilka insatser som kan och måste göras? Ta del av den aktuella lägesbilden och ett samtal mellan experter, politiker och polis.

Fastighetsägarna och Fastighetsakademin
Fredag, 17.45-18.30 Ingrid (tältscen)
Framtid · Kriminalitet · Utanförskap

Ett samtal om att bryta den onda cirkeln, om hårda tag och människans förmåga till förändring. Välkommen till ett seminarium med Kriminalvården.

Kriminalvården
Fredag, 17.45-18.30 Frigga (tältscen)
Demokrati · Kunskap · Live

Kunskapsresistensen breder ut sig alltmer i den offentliga debatten. Egna gruppens övertygelser och åsikter före fakta. Varför vill människor inte ta till sig viss kunskap?

Göteborgs universitet och Folkuniversitetet
Fredag, 18.30-18.40 Utescen
Live · Musik · Ung

Första dag avslutas med trummor och slagverk! Det kommer svänga ordentligt när den marscherande ensemblen GOT Motioner besöker Frihamnsdagarna.

GOT Motion
Fredag, 18.40-19.30 Utescen
Kultur · Live · Musik

Den allra första Frihamnsdagen någonsin avslutas på allra bästa sätt med Andra Generationen på scen. Opa!

Lördag, 10.30-18.00 Öppen yta
Demokrati · Framtid · Politik

Alla politiska partier i riksdagen samt Göteborgs kommunfullmäktige deltar på Frihamnsdagarna med egna tält. Där kan du som besökare samtala med politiker.

Fredag, 09.00-19.00 Öppen yta
Framtid · Hållbarhet · Kunskap

Kom och möt Västtrafik och workshoppa på vår elbuss. Vi är nyfikna på att höra just dina tankar om hållbart resande och framtiden!

Västtrafik
Fredag, 09.00-19.00 Öppen yta
Kultur

Konstnärerna Jonathan ”Ollio” Josefsson och Camilla ”SCEB” Boström målar varsitt konstplank på plats. Efter frihamnsdagarna ska planken flyttas till skolor och användas som bollplank.

Göteborg Energi
Fredag, 09.00-19.00 Öppen yta
Kriminalitet · Rättigheter · Utanförskap

Samtala med kriminalvården, som är på plats båda dagarna med en trailer – inredd som en cell på Kumlaanstalten.

Kriminalvården
Fredag, 09.00-19.00 Öppen yta

Tryggt besök på Frihamnsdagarna: Röda korset är på plats med sin första hjälpen-bil båda dagarna.

Röda korset
Lördag, 10.30-12.00 Ebbe (tältscen)
Inkludering · Rättigheter · Utanförskap

Hur påverkar och drabbar antiziganismen den nationella minoriteten romer än idag? Hur kan vi gemensamt lyckas med romsk inkludering och motverka antiziganism? Romano Center i Väst med gäster bjuder på föreläsning, panelsamtal och musik.

Romano Center i Väst
Lördag, 10.30-11.15 Frigga (tältscen)
Inkludering · Politik · Utanförskap

Vågar vi på riktigt tänka utanför boxen? I den mediala diskussionen hörs ofta rop på höjda straff och hårdare nypor men handlar det inte lika mycket om att förändra oss som arbetar inne i organisationerna?

Bostadsbolaget och Grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad
Lördag, 10.30-11.15 Ebbe (tältscen)
Idrott · Inkludering · Ung

IFK Göteborg har ett gediget arbete kring mångfaldsfrågor och hur de ska nå sitt mål att bli hela stadens lag. Satsningen Planer för framtiden är startpunkten för samtalet på Frihamnsdagarna.

Serneke
Lördag, 10.30-11.15 Dawit (tältscen)
Demokrati · Framtid · Hållbarhet

Hur kan vi lösa bostadsbehov tillsammans, omskapa systemen för livsmedelsförsörjning och organisera levande lokalsamhällen? Välkommen till ett panelsamtal kring medskapande processer och strukturer för våra basbehov.

Coompanion, Studiefrämjandet, Hela Sverige ska leva
Lördag, 11.20-11.35 Utescen
Politik

Alla partier i Sveriges riksdag samt de i Göteborgs kommunfullmäktige som saknar representation i riksdagen håller var sitt tal á 15 minuter på Frihamnsdagarnas utescen.

Vänsterpartiet
Lördag, 11.45-12.30 Frigga (tältscen)
Framtid · Kultur · Staden Göteborg

Kramad, nedskälld och dödförklarad i omgångar. Göteborgsandans idé om samarbete mellan politik och lokalt näringsliv har under många år präglat staden. Är det dags för en ny Göteborgsanda? Hur ser den i så fall ut, och vad vill den åstadkomma?

Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Bokmässan i Göteborg, Göteborgs Litteraturhus, Författarcentrum Väst
Lördag, 12.00-12.30 Ebbe (tältscen)
Företagande · Framtid · Live

Rudolf Antoni samtalar med intressanta gäster om samhällsaktuella frågor när Svenskt Näringsliv live-poddar.

Svenskt Näringsliv
Lördag, 12.15-13.00 Dawit (tältscen)
Framtid · Inkludering · Innovation

En flerdimensionell satsning för ett mer inkluderande samhälle. Syftet är att med entreprenörskap som accelerator utveckla kapacitet och idéer som bidrar till att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. Startskottet för världens största workshop går på Frihamnsdagarna.

YESBOX – Home of entrepreneurs, Förvaltnings AB Framtiden - med flera
Lördag, 12.35-12.50 Utescen
Politik

Centerpartiets tal hålls av kommunalråd Emmyly Bönfors.

Centerpartiet
Lördag, 12.45-13.30 Ebbe (tältscen)
Inkludering · Kunskap · Ung

Vad innebär det för demokratin och samhället om fler från grupper som traditionellt är underrepresenterade pluggar vidare?

Göteborgs universitet
Lördag, 13.00-13.45 Ingrid (tältscen)
Inkludering · Staden Göteborg · Utanförskap

Civilsamhällets organisationer utgör en viktig mötespunkt för målgruppen invandrare. Behjat Sharifi från Integrationsnätverk Göteborg leder samtal om att väcka vilja till förståelse för att aktivt våga delta i det svenska samhället.

Integrationsnätverk Göteborg, med hjälp från Biblioteksvännerna i Göteborg
Lördag, 13.00-13.45 Frigga (tältscen)
Bostadsbristen · Stadsutveckling

Idag är det ont om hyresrätter och det krävs pengar för att köpa sin bostad. Med en eller två arbetarlöner klarar man inte av höga hyror eller hårda krav på insats och amortering. Var ska LOs medlemmar bo? Är storstaden inte till för dem? Välkommen till en paneldebatt med LO.

LO
Lördag, 13.15-14.00 Dawit (tältscen)
Idrott · Inkludering · Ung

Street Games är ett koncept för ökad inkludering som stärker både idrotten och samhället i stort. Idrottssvaga områden blir till idrottsstarka! Anställda hos RF-SISU Västra Götaland diskuterar ihop med föreningsaktiva.

RF-SISU Västra Götaland
Lördag, 13.45-14.15 Ebbe (tältscen)
Droger · Kunskap · Live

Narkopodden är en podcast som går på djupet i frågor som rör droger, kriminalitet och beroende. Narkopodden är en röst för alla som har kunskap eller vill ha kunskap oavsett om man är förälder, politiker, polis eller något helt annat.

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Lördag, 13.50-14.05 Utescen
Politik

Alla partier i Sveriges riksdag samt de i Göteborgs kommunfullmäktige som saknar representation i riksdagen håller var sitt tal á 15 minuter på Frihamnsdagarnas utescen.

Sverigedemokraterna
Lördag, 14.15-15.00 Frigga (tältscen)
Företagande · Idrott · Inkludering

Integration på riktigt, där olika världar möts. Skanska, IK Sävehof, Angeredsgymnasiet och Partille Gymnasium berättar om sitt gemensamma engagemang i ”Arenor som förenar” där vi tillsammans bygger broar mellan ungdomar, vuxna, företag och idrott.

Skanska
Lördag, 14.15-15.00 Ingrid (tältscen)
Hållbarhet · Innovation · Klimat

I omställningen till ett hållbart samhälle är energifrågan en ödesfråga. Göteborg Energi svarar upp på förväntningar och frågor från kunder, opinionen och politiken.

Göteborg Energi
Lördag, 14.15-15.00 Dawit (tältscen)
Covid-19 · Jämställdhet · Kriminalitet

När många familjer blir isolerade under coronapandemin ökar risken för våld. Det våld som män utsätter kvinnor och barn för ett enormt samhällsproblem. Kom och diskutera och resonera om vad vi kan och behöver göra.

Lex Femme
Lördag, 14.30-15.00 Ebbe (tältscen)
Inkludering · Jämställdhet · Utanförskap

Hur ska vi någonsin lyckas med integrationen när bostadssegregationen gräver kulturella vallgravar mellan svenskar och invandrare? Fariza Beseiso, uppvuxen i Gaza i Palestina, har flera examina från Al-Azhar Universitetet i Gaza. I 12 år har hon arbetet med integrationsfrågor i Mellanöstern baserat på teorier om beteenden och beteendeförändring. Utifrån sina erfarenheter är hon fullt övertygad om att integrationen startar med…

Lördag, 15.05-15.20 Utescen
Politik

Moderaternas tal hålls av Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Moderaterna
Lördag, 15.15-16.00 Dawit (tältscen)
Idrott · Inkludering · Politik

Föreningsidrotten är Sveriges största folkrörelse med sina tre miljoner medlemmar runt om i landet. Vilka är idrottsrörelsens viktigaste frågor inför stundande politiska val? Vad kan idrotten göra för integration och inkludering?

RF-SISU Västra Götaland
Lördag, 15.15-16.00 Ebbe (tältscen)
Framtid · Ung · Utanförskap

Den ständigt aktuella frågan får lösningar genom debatt utifrån Föreningen Skarpt Läge. Hur kan vi skapa fler jobb och hjälpa ungdomarna vidare? Vad kan vi lära oss av varandra?

Föreningen Skarpt Läge
Lördag, 15.30-16.15 Ingrid (tältscen)
Demokrati · Kunskap · Rättigheter

Yttrandefriheten är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Men på många håll i världen idag hotas yttrandefriheten. Nu gör Göteborg en kraftsamling för yttrandefriheten och satsar stort. Hur ser arbetet ut och hur ska det gå till?

Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan i Göteborg, Göteborgs Litteraturhus, Författarcentrum Väst
Lördag, 15.30-16.15 Ingrid (tältscen)
Framtid · Inkludering · Staden Göteborg

Vad vill föreningarna förändra och utveckla i Biskopsgården? Vems är ansvaret? Hur kan föreningarna bidra? Vad behöver de för att kunna bidra? Ta del av över 200 föreningsaktivas syn på Biskopsgården och behoven i stadsdelen.

Biblioteksvännerna i Biskopsgården
Lördag, 16.15-17.00 Dawit (tältscen)
Bostadsbristen · Stadsutveckling · Ung

Det är brist på studentbostäder! Välkommen till en paneldebatt som visar hur olika partier vill lösa problemen.

GFS, Göteborgs Förenade Studentkårer
Lördag, 16.20-16.35 Utescen
Politik

Alla partier i Sveriges riksdag samt de i Göteborgs kommunfullmäktige som saknar representation i riksdagen håller var sitt tal á 15 minuter på Frihamnsdagarnas utescen.

Socialdemokraterna
Lördag, 16.45-17.30 Frigga (tältscen)
Inkludering · Kunskap · Rättigheter

Emma Gunterberg Sachs håller ett seminarium om situationen för HBTQI-personer i Sverige idag och berättar om en ny metod för att motverka homofobi – som ett svar på omvändningsläger.

West Pride
Lördag, 16.45-17.30 Ingrid (tältscen)
Demokrati · Kunskap · Rättigheter

Hur granskar man de som har makt? Välkommen till en workshop där du lär dig grunderna i offentlighetsprincipen, vad som är grävande journalistik och journalistikens roll i det demokratiska samhället.

Faktum
Lördag, 17.15-18.00 Ebbe (tältscen)
Demokrati · Framtid · Hållbarhet

Samtal med unga om värnplikt, klimat och kärnvapenförbud. Hoten idag, kan de verkligen hanteras på gammalt sätt? Måste man inte tänka nytt? Vad tänker ungdomar idag?

Fredsam Göteborg / Fredens hus
Lördag, 17.15-18.00 Dawit (tältscen)
Kultur · Musik · Ung

Hur ska Göteborg göra för att fånga upp alla talanger och drömmar som finns runt om i hela staden? Får alla likvärdig chans? Välkommen till ett seminarium där unga röster blandas med musik, poesi och röster från stadens utbildningar och kulturinstitutioner.

Angereds Talangjakt
Lördag, 18.00-19.00 Utescen
Kultur · Live · Musik

Paxo, Matilda Sargren och Sara Nihad – Frihamnsdagarna presenterar stolt vinnare och finalister från Angereds Talangjakt! 

Angereds Talangjakt
Fredag, 09.00-19.00 Öppen yta
Demokrati · Framtid · Politik

Alla politiska partier i riksdagen samt Göteborgs kommunfullmäktige deltar på Frihamnsdagarna med egna tält. Där kan du som besökare samtala med politiker.

Lördag, 10.30-18.00 Öppen yta
Framtid · Hållbarhet · Kunskap

Kom och möt Västtrafik och workshoppa på vår elbuss. Vi är nyfikna på att höra just dina tankar om hållbart resande och framtiden!

Västtrafik
Lördag, 10.30-18.00 Öppen yta
Kriminalitet · Rättigheter · Utanförskap

Samtala med Kriminalvården, som är på plats båda dagarna med en trailer – inredd som en cell på Kumlaanstalten.

Kriminalvården
Lördag, 10.30-18.00 Öppen yta
Kultur

Konstnärerna Jonathan ”Ollio” Josefsson och Camilla ”SCEB” Boström målar varsitt konstplank på plats. Efter frihamnsdagarna ska planken flyttas till skolor och användas som bollplank.

Göteborg Energi
Lördag, 10.30-19.00 Öppen yta

Tryggt besök på Frihamnsdagarna: Röda Korset är på plats med sin första hjälpen-bil båda dagarna.

Röda Korset