Hela programmet 3–4 september 2021

Filtrera och använd kalenderfunktionen för att spara de programpunkter som intresserar just dig, så hittar du enkelt rätt stream eller scen när det väl är dags.

Filtrera
Avbryt

Fredag

09:00–09:45 Frigga (kajskjul)
I Göteborg byggs det som aldrig förr. I den växande staden ger vi plats för nya hus, broar, vägar och tunnlar. Hållbarheten i byggbranschen större än någonsin. Men vi behöver också ge plats för människorna och deras synpunkter på hur staden ska formas.
Byggföretagen
09:00–09:45 Ingrid (tältscen)
Idag framhävs samskapande (co-creation) som det nya imperativet för teknikutveckling i allmänhet, och stadsutveckling i synnerhet. Är framtidens ingenjör en samskapare? Vad betyder det för samhället?
Chalmers
09:30–10:15 Dawit (tältscen)

Hållbara investeringar

favorite_border
Hållbara finanser och hållbara investeringar – vad får de för konsekvenser för samhället? För den som ska sparar? För de som vill söka finansiering?
CSR Västsverige
09:30–10:15 Ebbe (tältscen)
Barn & Unga
Hur ska Göteborgs särskilt utsatta områden utvecklas? Vem formulerar problemet och hur ser lösningarna ut? Detta diskuterar ungdomar tillsammans med företrädare från Göteborgs näringsliv.
Förvaltnings AB framtiden
09:30–17:30 Öppen yta
Sveriges Radio finns på plats och sänder direkt från Bananpiren och Frihamnsdagarna under hela fredagen.
Sveriges Radio
09:50–10:00 Utescen

Invigningsceremoni

favorite_border
Demokrati & Politik
Första upplagan av Frihamnsdagarna invigs med en kortare ceremoni på utescenen!
Village Impact Fund
10:15–11:00 Utescen
Jobb & Skola
GP:s chefredaktör och reportrar ger en inblick bakom kulisserna i bevakningen av gängkriminaliteten i staden.
Göteborgs-Posten
10:15–11:00 Ingrid (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
Flyget behöver kraftsamla för att bidra till att möta klimatmålen i Parisavtalet. Sverige är trots sin ringa storlek en ledande flygteknisk nation inom en global industri. Seminariet varvar presentationer och samtal mellan Sveriges ledande flygforskare och politiken.
GKN Aerospace Sweden AB
10:15–11:00 Frigga (kajskjul)
När många blir isolerade under coronapandemin ökar risken för våld. Elever med behov av särskilt stöd, där fler är pojkar, påverkas negativt av omställningen till distansundervisning. Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till ett panelsamtal om pandemins effekter.
Jämställdhetsmyndigheten
10:30–11:00 Samtalstorget
Träffa White Arkitekter på Samtalstorget för samtal om hållbarhet och stadsutveckling.
White Arkitekter
10:30–11:15 Ebbe (tältscen)
För att lyckas bygga ett bättre samhälle behöver vi hålla ihop. Det är tillsammans – staden, medborgarna, näringslivet, akademin och andra aktörer – som vi lyckas! Vi bjuder på inspirerande och visionära exempel.
Skanska
10:30–11:15 Dawit (tältscen)
Barn & Unga
Varför lyckas vissa kommuner bättre än andra? Ta del av den rykande färska kommungranskningen och ett panelsamtal om unga vuxnas förutsättningar på Göteborgs bostadsmarknad.
Jagvillhabostad.nu
11:00–12:00 Samtalstorget
Samtala med Finsam Göteborg om de insatser som görs för att öka möjligheter till arbete, studier och självförsörjning.
Finsam Göteborg
11:10–11:25 Utescen
Demokraternas tal hålls av partiledare och kommunalråd Martin Wannholt.
Demokraterna
11:30–12:15 Ebbe (tältscen)

Framtidens boende

favorite_border
När blev bostaden en fråga för marknaden och inte en mänsklig rättighet? Vem ska ha råd att bo? Delta i samtalet runt den aktuella frågan om hyresrätter och marknadshyror.
Hyresgästföreningen Västra Sverige
11:30–12:15 Ingrid (tältscen)

Rösträtt från 16 år?

favorite_border
Barn & Unga · Demokrati & Politik
Unga är underrepresenterade i de politiska rummen och saknar ofta både utrymme och makt i samhällsutvecklingen. Men är sänkt åldersgräns för rösträtt lösningen?
Göteborgs Stad, Demokratisatsning med ungt inflytande, Göteborgs 400-årsjubileum
11:30–12:15 Dawit (tältscen)
Barn & Unga
Den ägda bostaden i kooperativ form är socialt hållbar och bidrar till delaktighet, sociala sammanhang och ansvarstagande. Varför hindras nya och spännande lösningar av gapet mellan kommunen, staten, banken och byggherrens möjligheter att agera tillsammans?
Riksbyggen
11:30–12:15 Frigga (kajskjul)
Jobb & Skola · Omställning & Globala Frågor
Pandemin har kastat om hela vår tillvaro – inte minst våra resvanor. Västtrafik har frågat regionens invånare vad de tänker om sitt resande, nu och i framtiden, och bjuder in experter för att tolka resultatet. Var befinner vi oss nu och vart är vi på väg?
Västtrafik
12:00–13:00
Barn & Unga · Demokrati & Politik
Kan slumpmässigt utvalda medborgarförsamlingar ge nytt liv i våra demokratiska institutioner? Kräver föranmälan.
International Youth Think Tank – IYTT
12:15–12:45 Samtalstorget
Barn & Unga
Samtala med Riksbyggen om nya boendeformer för unga.
Riksbyggen
12:20–12:35 Utescen
Stina Svensson, gruppledare i kommunfullmäktige i Göteborg, kommer att hålla talet för Feministiskt Initiativ.
Feministiskt initiativ
12:30–13:15 Ebbe (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
Med utgångspunkt i Agenda 2030 och det nya Miljö- och klimatprogrammet för Göteborgs Stad 2021-2030 samtalar experter om nya innovationer och arbetssätt för att driva på och öka takten i klimatomställningen.
Göteborgs Stad, miljöförvaltningen
12:30–13:15 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik
I år firar Sverige 100 år av demokrati eftersom det är 100 år sedan kvinnor för första gången fick delta i allmänna val. Men hur ser kvinnors möjligheter ut idag?
Jämställdhetsmyndigheten
12:45–13:30 Ingrid (tältscen)
Idag förbrukar vi i Sverige ungefär 4,5 gånger mer resurser än vad planeten kan klara. Vilka innovationer saknas och vad behöver vi göra? Seminariet bjuder på omvärldsbevakning och samtal med experter på området.
RE:Source
12:45–13:30 Frigga (kajskjul)
Demokrati & Politik
Vad säger forskningen om tillitens och delaktighetens roll för demokrati? Medborgarbudget som möjlighet för invånare att påverka hur kommunens budget ska användas.
Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad
12:45–13:00 Utescen
Frihamnsdagarna välkomnar Magnus Rosén, världsbasisten som tar ställning för demokrati och mångfald för ett friskt samhälle.
13:00–13:25 Utescen
Jobb & Skola
Jessica Vikberg från Narkopodden möter integrationspolis Ulf Boström och entreprenören Dayib Ali Kadiye för ett samtal om vad som krävs för att stoppa våldet.
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
13:00–14:00 Samtalstorget
Demokrati & Politik
Träffar representanter från Västra Götalandsregionen på Samtalstorget för samtal om Social Hållbarhet.
Västra Götalandsregionen
13:30–14:15 Dawit (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. IPCCs senaste rapport bekräftar det som många har befarat. Företag tävlar nu i att ha de mest aggressiva klimatmålen. Ändå händer det inte särskilt mycket. Vad beror det på?
Semcon
13:30–14:15 Ebbe (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
Cirkulära affärsmodeller för gröna näringar visar hur staden samverkar med konsumenterna som drivkraft i omställningsprocessen. Omställningen till ett rättvist klimatneutralt Göteborg 2030 går via nya gröna jobb.
Business Region Göteborg (BRG)
13:35–13:50 Utescen
Kristdemokraternas tal hålls av Kalle Bäck, vice gruppledare och fullmäktigeledamot i Göteborg.
Kristdemokraterna
14:00–14:35 Utescen
Jobb & Skola
Narkopodden möter inrikesminister Mikael Damberg (S) och Erik Nord, polischef i Göteborg för ett angeläget samtal om narkotika och kriminalitet.
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
14:00–14:45 Frigga (kajskjul)
Omställning & Globala Frågor
Många av framtidens hållbarhetslösningar bygger på fossilfri energi. Välkommen till ett seminarium som tar avstamp i hållbarhetsfrågan med en tydlig koppling till energiförsörjning i framtiden.
Svenskt Näringsliv
14:00–14:45 Ingrid (tältscen)
När Göteborg växer förändras också stadens struktur. Många av industrierna är borta och det har skapats möjligheter att växa i den så kallade mellanstaden. Hur tar vi vara på möjligheterna?
Platzer
14:15–14:45 Samtalstorget
Omställning & Globala Frågor
Semcon är på plats efter sitt seminarium för att ta emot era tankar och samtala.
Semcon
14:30–15:15 Ebbe (tältscen)
Demokrati & Politik · Omställning & Globala Frågor
Under seminariet visas digitala verktyg och metoder för medborgarengagemang som kan stärka och öka takten i klimatomställningsarbetet. Det spelar en central roll i arbetet med att bygga den infrastruktur staden behöver.
Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice
14:30–15:15 Dawit (tältscen)
Civila samhället och eldsjälar har under lång drivit frågan och myndigheter har haft flertal regeringsuppdrag med syfte att förebygga könsstympning. Men fortfarande finns det arbete kvar att göra.
Jämställdhetsmyndigheten
14:50–15:05 Utescen
Miljöpartiets tal hålls av riksdagsledamot Leila Ali Elmi.
Miljöpartiet
15:15–16:00 Ingrid (tältscen)

Hållbarhetsrapportering

favorite_border
Ett samtal om EU:s nya förordning rörande Hållbarhetsrapportering. Vem förväntas vara transparent och dela med sig av hållbarhetsfakta om sin verksamhet? Vad blir konsekvenserna?
CSR Västsverige
15:15–16:00 Frigga (kajskjul)
Barn & Unga
Idag har unga vuxna problem att komma in på bostadsmarknaden. HSB bjuder in till diskussion för att lyfta fram nya möjligheter att lösa bostadsbristen och hjälpa unga till sin första egna bostad.
HSB Göteborg
15:15–15:45 Samtalstorget
Göteborgs Stad är på plats och svara på dina frågor. Vi berättar också om stadens medborgarkontor, vår konsumentrådgivning och om Fairtrade City Göteborg.
Göteborgs stad
15:15–15:35 Utescen

Demokratin 100 år

favorite_border
Demokrati & Politik
Samtal med Peter Örn, Kommittén Demokratin 100 år och Kristina Jonäng (C), regionråd Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionen
15:30–16:15 Ebbe (tältscen)
Demokrati & Politik
Hur hänger bildning ihop med demokrati? Vilken roll spelar folkhögskolorna? 
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och Mångkulturella folkhögskolan, en del av finska folkhögskolan i Göteborg, Angereds folkhögskola
15:30–16:00 Dawit (tältscen)
Kultur & Musik
Rudolf Antoni samtalar med intressanta gäster om samhällsaktuella frågor när Svenskt Näringsliv live-poddar.
Svenskt Näringsliv
16:00–16:30 Samtalstorget
CSR Västsverige är på plats efter sitt seminarium om Hållbarhetsrapportering för att ta emot era frågor och tankar.
CSR Västsverige
16:05–16:20 Utescen
Liberalernas tal hålls av riksdagsledamot Maria Nilsson som är från Göteborg.
Liberalerna
16:15–17:00 Dawit (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
Under seminariet lyfts de affärsmöjligheter som uppstår när klimatomställningen och innovativa idéer möts. En panel med nyskapande företag delar med sig av sina bästa tips så att du ta vidare din egen idé!
Johanneberg Science Park
16:30–17:15 Frigga (kajskjul)
Omställning & Globala Frågor
Största delen av vår konsumtions klimatpåverkan kommer från import och räknas inte in i Sveriges klimatmål. Nu utreds möjligheten för ett nationellt klimatmål för konsumtion. Västsvenska erfarenheter lyfts inför paneldiskussion med riksdagsledamöter.
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
16:30–17:15 Ingrid (tältscen)

Vad händer i Frihamnen?

favorite_border
Staden har stora visioner för Frihamnen. Men vad händer innan allt är på plats? Hur kan göteborgarna vara med och bidra?
Älvstranden Utveckling
16:30–17:00 Utescen

Ludvig Nordholm

favorite_border
Kultur & Musik
Ludvig Nordholms ger oss sånger med influenser av rock och funk.
Ludvig Nordholm
16:30–17:15 Ebbe (tältscen)
Hur kan fastighetsägare skapa trygghet och förebygga brott i utsatta stadsdelar? Vilka insatser som kan och måste göras? Ta del av den aktuella lägesbilden och ett samtal mellan experter, politiker och polis.
Fastighetsägarna och Fastighetsakademin
17:15–18:00 Dawit (tältscen)
Barn & Unga · Kultur & Musik
Korruption är en av de största stoppklossarna för hållbar utveckling i världen. Vad kan Generation Z göra åt det? Presentationer i 15 min och publikinteraktion i 30 min. Välkommen att delta!
WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
17:15–17:45 Utescen

Alma & Leo Bengmark

favorite_border
Kultur & Musik
Syskonen Alma och Leo Bengmark ger oss en härlig blandning av jazz, soul och pop att njuta av.
17:30–18:15 Ebbe (tältscen)
Jobb & Skola
Försök se världen ur den andres ögon! Välkommen till en workshop som där deltagarna får möta varandra lite djupare än vanligt skapa mer av den värld man själv vill se.
Into the New
17:45–18:30 Ingrid (tältscen)
Ett samtal om att bryta den onda cirkeln, om hårda tag och människans förmåga till förändring. Välkommen till ett seminarium med Kriminalvården.
Kriminalvården
17:45–18:30 Frigga (kajskjul)
Demokrati & Politik · Jobb & Skola
Kunskapsresistensen breder ut sig alltmer i den offentliga debatten. Egna gruppens övertygelser och åsikter före fakta. Varför vill människor inte ta till sig viss kunskap?
Göteborgs universitet och Folkuniversitetet
18:00–18:45 Utescen

GOT Motion

favorite_border
Barn & Unga
Första dag avslutas med trummor och slagverk! Det kommer svänga ordentligt när den marscherande ensemblen GOT Motioner besöker Frihamnsdagarna.
GOT Motion
18:30–19:00 Samtalstorget

AW:n fortsätter

favorite_border
Kultur & Musik
AW:n med forskare fortsätter efter att sändningen avslutats. Möt dem på samtalstorget och dela med dig av dina tankar! 
Göteborgs Universitet
19:00–20:00 Utescen

Andra Generationen

favorite_border
Kultur & Musik
Den allra första Frihamnsdagen någonsin avslutas på allra bästa sätt med Andra Generationen på scen. Opa!
10:00–17:00 Öppen yta
Kom och möt Västtrafik för samtal om hur vi tillsammans kan göra våra resor mer hållbara. Vi är nyfikna på att höra just dina tankar om hållbar mobilitet och framtiden!
Västtrafik
09:00–19:00 Öppen yta

Konstplank

favorite_border
Kultur & Musik
Konstnärerna Jonathan ”Ollio” Josefsson och Camilla ”SCEB” Boström målar varsitt konstplank på plats. Efter frihamnsdagarna ska planken flyttas till skolor och användas som bollplank.
Göteborg Energi
10:00–19:00 Öppen yta
Prata med medarbetare från Kriminalvården som är på plats båda dagarna med en utställningstrailer. Där kan man bland annat titta in i en riktig cell.
Kriminalvården
09:00–19:00 Öppen yta

Första hjälpen

favorite_border
Tryggt besök på Frihamnsdagarna: Röda korset är på plats med sin första hjälpen-bil båda dagarna.
Röda korset
09:00–19:00 Öppen yta
Demokrati & Politik
Alla politiska partier i riksdagen samt Göteborgs kommunfullmäktige deltar på Frihamnsdagarna med egna tält. Där kan du som besökare samtala med politiker.

Lördag

10:30–18:00 Öppen yta
Demokrati & Politik
Alla politiska partier i riksdagen samt Göteborgs kommunfullmäktige deltar på Frihamnsdagarna med egna tält. Där kan du som besökare samtala med politiker.
10:30–11:45 Ebbe (tältscen)

Antiziganism

favorite_border
Hur påverkar och drabbar antiziganismen den nationella minoriteten romer än idag? Hur kan vi gemensamt lyckas med romsk inkludering och motverka antiziganism? Romano Center i Väst med gäster bjuder på föreläsning, panelsamtal och musik.
Romano Center i Väst
10:30–11:15 Frigga (kajskjul)
Vågar vi på riktigt tänka utanför boxen? I den mediala diskussionen hörs ofta rop på höjda straff och hårdare nypor men handlar det inte lika mycket om att förändra oss som arbetar inne i organisationerna? Seminarium med bl.a. utbildningsminister Anna Ekström (S).
Bostadsbolaget och Grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad
10:30–13:30 Öppen yta
Omställning & Globala Frågor
The workshop is based on a 42-card game. Each card represents an element, a cause or a consequence of climate change.
Climate Fresk
10:30–11:15 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik
Hur kan vi lösa bostadsbehov tillsammans, omskapa systemen för livsmedelsförsörjning och organisera levande lokalsamhällen? Välkommen till ett panelsamtal kring medskapande processer och strukturer för våra basbehov.
Coompanion, Studiefrämjandet, Hela Sverige ska leva
10:30–11:15 Ingrid (tältscen)
Barn & Unga
IFK Göteborg har ett gediget arbete kring mångfaldsfrågor och hur de ska nå sitt mål att bli hela stadens lag. Satsningen Planer för framtiden är startpunkten för samtalet på Frihamnsdagarna.
Serneke
11:15–11:45 Samtalstorget
Kultur & Musik
IFK Göteborg är på plats efter deras seminarium.
Serneke
11:20–11:35 Utescen
Daniel Bernmar kommunalråd och gruppledare kommer hålla Vänsterpartiets tal.
Vänsterpartiet
11:30–12:00 Dawit (tältscen)
Demokrati & Politik
Ett samtal om EU och demokratin i världen mellan svenska EU-parlamentarikern Evin Incir (S) och Carin Ölmunger från Demokrati utan gränser.
Demokrati utan gränser
11:45–12:30 Frigga (kajskjul)

Göteborgsandan 2.0?

favorite_border
Kultur & Musik
Kramad, nedskälld och dödförklarad i omgångar. Göteborgsandans idé om samarbete mellan politik och lokalt näringsliv har under många år präglat staden. Är det dags för en ny Göteborgsanda? Hur ser den i så fall ut, och vad vill den åstadkomma?
Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Bokmässan i Göteborg, Göteborgs Litteraturhus, Författarcentrum Väst
11:45–12:15 Samtalstorget
Demokrati & Politik · Kultur & Musik
Romano Center Väst möter publiken på samtalstorget efter deras seminarium om antiziganism.
Göteborgs stad
11:45–12:30 Ingrid (tältscen)
Demokrati & Politik · Kultur & Musik
Välkommen till ett panelsamtal om kyrkovalet och kultur.
Musiker Mot Rasism
12:00–12:30 Utescen
Rudolf Antoni samtalar med intressanta gäster om samhällsaktuella frågor när Svenskt Näringsliv live-poddar.
Svenskt Näringsliv
12:00–12:40 Ebbe (tältscen)
Alla behövs för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle! Ekocentrum berättar om ny satsning för att inkludera unga nya svenskar i hållbarhetsarbetet.
Ekocentrum
12:15–13:00 Dawit (tältscen)
En flerdimensionell satsning för ett mer inkluderande samhälle. Syftet är att med entreprenörskap som accelerator utveckla kapacitet och idéer som bidrar till att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. Startskottet för världens största workshop går på Frihamnsdagarna.
YESBOX – Home of entrepreneurs, Förvaltnings AB Framtiden - med flera
12:30–13:00 Samtalstorget
Barn & Unga
Riksbyggen på plats för att ta emot era tankar om ungas bostadssituation.
Riksbyggen
12:40–12:55 Utescen
Centerpartiets tal hålls av kommunalråd Emmyly Bönfors.
Centerpartiet
13:00–13:45 Ebbe (tältscen)
Barn & Unga · Jobb & Skola
Vad innebär det för demokratin och samhället om fler från grupper som traditionellt är underrepresenterade pluggar vidare?
Göteborgs universitet
13:00–13:45 Ingrid (tältscen)

Mötespunkt Sverige

favorite_border
Civilsamhällets organisationer utgör en viktig mötespunkt för målgruppen invandrare. Behjat Sharifi från Integrationsnätverk Göteborg leder samtal om att väcka vilja till förståelse för att aktivt våga delta i det svenska samhället.
Integrationsnätverk Göteborg, med hjälp från Biblioteksvännerna i Göteborg
13:00–13:45 Frigga (kajskjul)
Idag är det ont om hyresrätter och det krävs pengar för att köpa sin bostad. Med en eller två arbetarlöner klarar man inte av höga hyror eller hårda krav på insats och amortering. Var ska LOs medlemmar bo? Är storstaden inte till för dem?
LO
13:15–14:00 Dawit (tältscen)
Barn & Unga
Street Games är ett koncept för ökad inkludering som stärker både idrotten och samhället i stort. Idrottssvaga områden blir till idrottsstarka! Anställda hos RF-SISU Västra Götaland diskuterar ihop med föreningsaktiva.
RF-SISU Västra Götaland
13:50–14:05 Utescen
Sverigedemokraternas tal kommer att hållas av Jörgen Fogelklou, som är kommunalråd och gruppledare i Göteborgs Stad.
Sverigedemokraterna
14:10–14:55 Ebbe (tältscen)
Hur ska vi lyckas med integrationen? Samtal med debattör Mustafa Panshiri och Fariza Beseiso.
14:15–15:00 Frigga (kajskjul)
Integration på riktigt, där olika världar möts. Skanska, IK Sävehof, Angeredsgymnasiet och Partille Gymnasium berättar om sitt gemensamma engagemang i ”Arenor som förenar” där vi tillsammans bygger broar mellan ungdomar, vuxna, företag och idrott.
Skanska
14:15–15:00 Ingrid (tältscen)
Omställning & Globala Frågor
I omställningen till ett hållbart samhälle är energifrågan en ödesfråga. Göteborg Energi svarar upp på förväntningar och frågor från kunder, opinionen och politiken.
Göteborg Energi
14:15–15:00 Dawit (tältscen)

I karantän med våldet

favorite_border
När många familjer blir isolerade under coronapandemin ökar risken för våld. Det våld som män utsätter kvinnor och barn för ett enormt samhällsproblem. Kom och diskutera och resonera om vad vi kan och behöver göra.
Lex Femme
14:15–14:45 Utescen

Ludvig Nordholm

favorite_border
Kultur & Musik
Ludvig Nordholms ger oss sånger med influenser av rock och funk.
Ludvig Nordholm
14:45–15:15 Samtalstorget
Kom och lämna dina idéer till stadsutveckling på Whites plank.
White Arkitekter
15:05–15:20 Utescen
Moderaternas tal hålls av Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.
Moderaterna
15:15–16:00 Samtalstorget
Omställning & Globala Frågor
Vi ställer om men gör vi tillräckligt? Vad hindrar oss från att radikalt minska vår klimatpåverkan? 
Göteborg Energi
15:15–16:00 Dawit (tältscen)
Föreningsidrotten är Sveriges största folkrörelse med sina tre miljoner medlemmar runt om i landet. Vilka är idrottsrörelsens viktigaste frågor inför stundande politiska val? Vad kan idrotten göra för integration och inkludering?
RF-SISU Västra Götaland
15:15–16:00 Ebbe (tältscen)
Barn & Unga
Den ständigt aktuella frågan får lösningar genom debatt utifrån Föreningen Skarpt Läge. Hur kan vi skapa fler jobb och hjälpa ungdomarna vidare? Vad kan vi lära oss av varandra?
Föreningen Skarpt Läge
16:00–16:30 Samtalstorget

Följ med till Afrika

favorite_border
Kultur & Musik
Afrikansk dans och rytmer med PAPA THEO från Ghana. "Alla har rytmer i sig. Det gäller bara att få ut den."
PAPA THEO
15:30–16:15 Frigga (kajskjul)
Demokrati & Politik · Jobb & Skola
Yttrandefriheten är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Men på många håll i världen idag hotas yttrandefriheten. Nu gör Göteborg en kraftsamling för yttrandefriheten och satsar stort. Hur ser arbetet ut och hur ska det gå till?
Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan i Göteborg, Göteborgs Litteraturhus, Författarcentrum Väst
15:30–16:15 Ingrid (tältscen)
Vad vill föreningarna förändra och utveckla i Biskopsgården? Vems är ansvaret? Hur kan föreningarna bidra? Vad behöver de för att kunna bidra? Ta del av över 200 föreningsaktivas syn på Biskopsgården och behoven i stadsdelen.
Biblioteksvännerna i Biskopsgården
16:15–17:00 Dawit (tältscen)
Barn & Unga
Det är brist på studentbostäder! Välkommen till en paneldebatt som visar hur olika partier vill lösa problemen.
GFS, Göteborgs Förenade Studentkårer
16:15–17:00 Ebbe (tältscen)
Demokrati & Politik
Blev det som vi hoppades? Har vi kommit fram till något på årets Frihamnsdagar? 
Village Impact Fund
16:20–16:35 Utescen
Socialdemokraternas tal hålls av Jonas Attenius, kommunalråd i opposition i Göteborgs Stad.
Socialdemokraterna
16:45–17:30 Frigga (kajskjul)
Jobb & Skola
Emma Gunterberg Sachs håller ett seminarium om situationen för HBTQI-personer i Sverige idag och berättar om en ny metod för att motverka homofobi – som ett svar på omvändningsläger.
West Pride
16:45–17:30 Ingrid (tältscen)
Demokrati & Politik · Jobb & Skola
Hur granskar man de som har makt? Välkommen till en workshop där du lär dig grunderna i offentlighetsprincipen, vad som är grävande journalistik och journalistikens roll i det demokratiska samhället.
Faktum
16:45–17:45 Utescen

Ona DJ

favorite_border
Kultur & Musik
Jenny Svärdsäter a.k.a Ona Dj är en Göteborgsbaserad DJ med rötter i den elektroniska dansmusiken.
Ona DJ a.k.a Jenny Svärdsäter
17:15–17:45 Samtalstorget
Barn & Unga
GFS bjuder upp dig till att dela dina tankar kring studenternas bostadssituation i Göteborg.
GFS, Göteborgs Förenade Studentkårer
17:15–18:00 Ebbe (tältscen)
Demokrati & Politik
Samtal med unga om värnplikt, klimat och kärnvapenförbud. Hoten idag, kan de verkligen hanteras på gammalt sätt? Måste man inte tänka nytt? Vad tänker ungdomar idag?
Fredsam Göteborg / Fredens hus
17:15–18:00 Dawit (tältscen)
Barn & Unga · Kultur & Musik
Hur ska Göteborg göra för att fånga upp alla talanger och drömmar som finns runt om i hela staden? Får alla likvärdig chans? Välkommen till ett seminarium där unga röster blandas med musik, poesi och röster från stadens utbildningar och kulturinstitutioner.
Angereds Talangjakt
18:00–19:00 Utescen
Kultur & Musik
Paxo, Matilda Sargren och Sara Nihad - Frihamnsdagarna presenterar stolt vinnare och finalister från Angereds Talangjakt! 
Angereds Talangjakt
10:00–17:00 Öppen yta
Kom och möt Västtrafik för samtal om hur vi tillsammans kan göra våra resor mer hållbara. Vi är nyfikna på att höra just dina tankar om hållbar mobilitet och framtiden!
Västtrafik
10:30–18:00 Öppen yta
Prata med medarbetare från Kriminalvården som är på plats båda dagarna med en utställningstrailer. Där kan man bland annat titta in i en riktig cell.
Kriminalvården
11:00–17:00 Öppen yta

Konstplank

favorite_border
Kultur & Musik
Konstnärerna Jonathan ”Ollio” Josefsson och Camilla ”SCEB” Boström målar varsitt konstplank på plats. Efter frihamnsdagarna ska planken flyttas till skolor och användas som bollplank.
Göteborg Energi
10:30–19:00 Öppen yta

Första hjälpen

favorite_border
Tryggt besök på Frihamnsdagarna: Röda Korset är på plats med sin första hjälpen-bil båda dagarna.
Röda Korset