Tillbaka
Stad & Land

Är en platsidentitet lösningen för samsyn och gemensamma mål?

Invinn AB Fadime Fredag, 10:20–11:00
Lägg till i kalendern

Medverkande

Christina Heikel Stadsutvecklingsansvarig, Västsvenska Handelskammaren
Mathias Vårström Projektutvecklingschef, Aspelin Ramm