Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet

Biskopsgården – närmre verkligheten än visionen

Svenska Röda Korset Frigga (Kajskjul) Fredag, 12:00–12:40
Lägg till i kalendern

Ökad trygghet och minskad segregation står högt på den politiska agendan i Göteborg. Ambitionen att skapa en jämlik stad att växa, leva och verka i lyfts i såväl i centrala styrdokument som i politiska utfästelser. Människors delaktighet, inflytande och tillit beskrivs som grundläggande för att en sådan utveckling ska kunna ske.

Samtidigt möter vi i civilsamhället göteborgare som drabbats hårt av effekterna av de senaste årens kriser och som har svårt att säkerställa sin och familjens mest basala behov. Den jämlika staden känns allt längre bort.

Under seminariet kommer vi att få lyssna till lokala röster från Biskopsgården som berättar om hur vardagen ser ut för boende i området och på vilket sätt situationen påverkar det förebyggande långsiktiga arbetet. Politiska representanter för Socialdemokraterna och Moderaterna kommenterar lägesbilden och berättar om prioriterade politiska satsningar för att möta behoven och hur vi kommer närmare visionen.

Vi bjuder på lättare lunchbox från den ideella föreningen Hoppet.Hoppet är en ideell förening som hjälper utsatta kvinnor i orten att laga och sälja sin mat, som ett medel för att uppnå självständighet. Hoppet grundades  år 2011 av Hajar Alsaidan när hon var 13 år gammal. Idag drivs Hoppet av de 9 biologiska systrarna Alsaidan i Göteborg. 

Medverkande

Randi Myhre samordnare för Biblioteksvännerna i Biskopsgården
Enas Antar Moderator- Verksamhetsutvecklare, program för Socialt hållbara städer, Svenska Röda Korset
Anna Leyman en av verksamhetsledare på Meeting Plays - center för community teater och konst i Biskopsgården
Axel Josefson (M) Andre vice ordförande kommunstyrelsen i Göteborg
Nisreen Aychan förskolpedagog, social pedagog och en aktiv boende i Biskopsgården
Johan Büser (S) Riksdagsledamot, valkrets Göteborgs kommun
Aso Hussein Projektledare för ungdomar, bibliotekarie assistent, konstnär och boende i biskopsgården