Tillbaka
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet

Hur kan förskola och skola främja integration, stärka barns rättigheter och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck?

Acting4change och Arvsfonden Frigga (kajskjul) Fredag, 12:00–12:40
Lägg till i kalendern

Yrkesverksamma som möter barn, unga och deras föräldrar i en interkulturell kontext behöver ha god kompetens, möjlighet till självreflektion och konkreta verktyg för att utföra sitt värdegrundsuppdrag. Processinriktade värdegrundsdialoger bidrar till vidgade perspektiv och stärkt samverkan.

Sedan år 2014 utbildas yrkesverksamma i förskola, skola och socialtjänst i Bygga Broars modell för processinriktade värdegrundsdialoger med målet att de ska bli tryggare i sitt bemötande av barn, unga och deras vårdnadshavare. Med stöd av Allmänna Arvsfonden följer vi nu upp grundutbildningen genom att i samverkan med yrkesverksamma i ett antal kommuner ta fram en modell för att implementera processinriktad värdegrundsdialog i verksamheten.

Genom att inkludera vårdnadshavarna i arbetet kring barnen och samarbeta med dem kring svåra värdegrundsfrågor förebygger vi att barnen tvingas välja mellan samhället eller familjen. Målet är att främja integration, förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och stärka barn och ungas rättigheter. Vi kommer att visa HUR genom att presentera erfarenheter och praktiska exempel.

Läs mer på www.byggabroar.nu Eller besök oss på Instagram @bygga.broar

 

 

Medverkande

Emmelie Rönnblad Acting for Change
Frida Blixth Acting for Change
Maria Andersson Acting4change