Tillbaka
Omställning & Globala Frågor · Stad & Land

Cirkulär stadsbyggnad

MARELD Landskapsarkitekter Greta Torsdag, 11:00–11:40
Lägg till i kalendern

Vi står inför en enorm utmaning – Klimatomställningen!

Bygg- och fastighetsbranschen kan göra stor skillnad då branschen idag står för ca 20 % (uppg. 2020) av de interna CO2- utsläppen. Uppvärmning av Sveriges byggnadsbestånd står för ca 40% av energiåtgången.

Vi väntar allt mer extrema väder med värmeböljor och torka och/eller extrema skyfall. Vi har precis upplevt en pandemi som ställde helt nya krav på våra livsmiljöer i städer och samhällen. Vi bygger allt tätare och högre och har länge sett detta som ett svar på den hållbara staden. Är det så eller bör vi tänka om?

Göteborgs stad är en av nio städer som ingår i den nationella satsningen att leda omställningen till klimatneutrala städer år 2030.

  • Hur bygger vi den cirkulära staden?
  • Vad krävs för att vi ska klara målen inom utsatt tid?
  • Hur kan vi samverka för att hitta innovativa lösningar, hållbara metoder och nya tankesätt som leder oss framåt tillräckligt snabbt?

Program

11.00-11.10 MARELD introduktion

11.10-11.40 Panelsamtal

Medverkande

Joakim Kaminsky Arkitekt - grundare Kaminsky Arkitektur Foto: LinkedIn
Björn Siesjö Stadsarkitekt Göteborgs Stad Foto: LinkedIn
Tinna Harling Arkitekt - medgrundare Egnahemsfabriken Foto: LinkedIn
Ulf Kamne Seniorkonsult på A Beautiful Soup Foto: LinkedIn
Nina Jacobsson Stålheim Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet – Förvaltnings AB Framtiden Foto: LinkedIn
Christina Ingelsten Affärsstrateg Skanska Foto: LinkedIn
Åsa Setterby Modéus Studiochef Urban Design landskapsarkitekt - MARELD Foto: LinkedIn
Oskar Ivarsson VD landskapsarkitekt - MARELD Foto: LinkedIn