Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Cirkulära affärsmodeller för en rättvis klimatomställning

Business Region Göteborg (BRG) Ebbe (tältscen) Fredag, 13:30–14:15
Lägg till i kalendern

Den industriella omvandlingen som pågår i regionen till följd av globala teknologiskiften är en viktig del i arbete med att nå klimatneutralitet. Här har staden lång erfarenhet av att kroka arm med näringslivet, ett samarbete som nu behöver breddas för att samskapa lokala lösningar.

Samverkan sker därför såväl med företag som behöver stöd i att ställa om och med de företag som redan bidrar till ett rättvist klimatneutralt Göteborg 2030, inte minst via nya gröna jobb och yrken. Omställningen kräver nya kompetenser i näringslivet och de aktörer som stödjer dessa kunskapsprocesser måste i ett tidigt skede bli delaktiga i de samskapande lösningarna.

För att exemplifiera det breda samskapandet lyfter vi behovet av elektrifiering och digitalisering i den klimatneutrala staden och hur detta berör människors vardag och närmiljö. Här samtalar vi utifrån arbetet med Cirkulära affärsmodeller för gröna näringar som visar på hur staden tillsammans samverkar med konsumenterna som drivkraft i omställningsprocessen.

Kan vi tillsammans med en mångfald av aktörer genom nya samverkansformer och arenor för medskapande processer, och genom cirkulära affärsmodeller bidra till en kraftsamling som ger ett rättvisare underlag för politiska beslut i klimatrelaterade frågor?

Den röda tråden i samtalen: Ingen ska lämnas utanför – kräver samskapande och medskapande lösningar tillsammans med civilsamhälle, medborgare, akademi och näringsliv.

 

Kontakt:

Karin Ingelhag
karin.ingelhag@businessregion.se
031-367 62 07

Medverkande

Maria Strömberg Chef Kluster & Innovation, Business Region Göteborg (Moderator)
Angela Aylward Andra vice ordförande Business Region Göteborg (MP)
Eric Zinn Hållbarhetschef, Göteborg Energi
Magnus Hartmann Affärsutvecklare, Göteborg Energi
Katarina Hjernestam Utbildningschef, YRGO Göteborgs Stad
Anders Sandoff PhD Handelshögskolan Göteborg
Martin Berg Planeringsledare, Fastighetskontoret Göteborgs Stad
Carl Mossfeldt chefsstrateg klimatomställningsfunktion, Göteborgs Stad
Kristina Eberth Planeringsledare hållbar utveckling, Konsument- och medborgarservice Göteborgs Stad