Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor

Cirkulära affärsmodeller

Semcon Ingrid (tältscen) Fredag, 09:00–09:40
Lägg till i kalendern

För att lyckas med klimatomställningen samt minska överkonsumtionen av naturresurser så måste vi ställa om till en cirkulär ekonomi. Omställningen till en cirkulär ekonomi handlar inte bara om materialåtervinning samt en ökning av produkters livslängd utan det handlar dessutom om en omställning till cirkulära affärsmodeller.

Genom att producera färre högkvalitativa produkter och använda dem längre och mer effektivt så kan vi åstadkomma stora utsläppsminskningar samt dessutom minska behovet av grön energi, naturresurser och kritiska mineraler för klimatomställningen. För att det skall hända kommer affärsmodellerna att behöva ändras.

Välkomna på ett seminarium där vi tillsammans med RISE samt två företag som har en cirkulär affärsmodell, Foxway och Nornorm, diskuterar potentialen i cirkulära affärsmodeller samt hur detta inte längre bara är en hållbarhetsfråga utan framför allt en lönsamhetsfråga för många företag.

Medverkande

Josefina Sallén Circular catalyst at RISE
Anneli Selvefors, PhD Expert sustainable & circular design, design researcher at RISE
Anette Norén Head of Design and Digital Experience at Semcon
Daniel Gunnarsson Ohlson Senior Product & Sustainability Designer at Semcon
Heidi Östlund Head of Sustainability at Semcon
Ove Lidström Business Development & Innovation at Foxway
Emil Steenhouwer Strategy and Investment Director at Nornorm