Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet

Civilsymbios

Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad Framtidsbara staden Torsdag, 14:00–16:00
Lägg till i kalendern

Passet Civilsymbios handlar om att staden kan fungera bättre om den är i symbios med civilsamhället. Vi utforskar hur staden bättre kan ta till vara kraften i civilsamhället, hur samverkan mellan föreningar, civilsamhälles-organisationer och Göteborgs Stad ser ut och skulle kunna se ut. Frågor vi ställer oss kan vara vad vi gör som kan göras ännu bättre och på fler håll? Hur ser civilsamhällets behov ut för att kunna verka i staden?

Missa inte Snackbar klockan 15.30-15.50. Då leder poddaren Gunnar Oesterreich ett samtal om hur Göteborg ska samverka med civilsamhället. I samtalet medverkar Ragnhild Ekelund, planeringsledare på socialförvaltningen Sydväst och Emma, verksamhetsansvarig på Skyddsvärnet.