Tillbaka
Demokrati & Politik

”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”

Länsstyrelsen Västra Götaland Fadime Torsdag, 13:20–14:00
Lägg till i kalendern

”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas” – det slog försvarsberedningen fast redan 2017. Hur ser det ut med insikten, viljan och modet att på den civila sidan stå emot, försvara och möta ett väpnat angrepp mot Västra Götaland? Sedan första oktober förra året är Sverige indelat i ett nytt beredskapssystem med sex olika civilområden och förvaltnings-Sverige ställer om. Tillsammans bygger vi ett mer robust och motståndskraftigt län.

Hör hur en kommun, Svenska Röda Korset och det nyinrättade Västra civilområdet bygger vår gemensamma beredskap.

Vill du veta mer om Länsstyrelsens övriga seminarier? Läs mer här Länsstyrelsen Västra Götaland (87) – Frihamnsdagarna

I vår utställningsyta (nr 87) kan du även träffa medarbetare från Länsstyrelsen och prata om bland annat civilt försvar, klimat och miljö samt invasiva arter i vatten.

Medverkande

Niclas Muhrblom Säkerhetschef/Säkerhetsskyddschef, Skövde kommun Foto: Privat
Anders Forsberg Sakkunnig krisberedskap och totalförsvar, Svenska Röda Korset Foto: Kim Eldinadotter/Svenska Röda Korset
Kristina Sundholm Kanslichef Västra civilområdet, Länsstyrelsen Västra Götaland Foto: Anders Rudäng
Filippa Almlund Beredskapshandläggare civilt försvar, Länsstyrelsen Västra Götaland Foto: Alfred Kueppers