Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik

Unga nationella minoriteters rätt till delaktighet och inflytande – digital plattform för att stärka ungas röster

Länsstyrelsen Västra Götaland Fadime Lördag, 13:20–14:00
Lägg till i kalendern

Digitaliseringen innebär ny teknik och nya mötesformer men också en möjlighet att låta fler vara med och bidra med perspektiv och erfarenheter. Det är också lättare att nå barn och unga med hjälp av digital teknik än genom det offentligas formaliserade samrådsformer. KESKI är en webbaserad plattform som kan samordna och synliggöra nationella minoriteters kultur i form av: evenemang, föreningar och kulturaktörer. KESKI härstammar från ordet som på finska betyder “mitten / medium” och är en plattform där både det fria kulturlivet och det offentliga kan existera och verka sida-vid-sida.

Under hösten kommer projektet även att testa en ny modell för delaktighet och inflytande. Modellen syftar till att skapa utrymme och möjlighet för ungas röster att höras innan och mellan viktiga forum där nationella minoriteternas frågor diskuteras.

Under programpunkten kommer vi att berätta mer om modellen och KESKI  Välkommen att ta del av hur Länsstyrelsen i Västra Götaland och KESKI arbetar med nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Västra Götalands län.

Vill du veta mer om Länsstyrelsens övriga seminarier? Läs mer här Länsstyrelsen Västra Götaland (87) – Frihamnsdagarna

I vår utställningsyta (nr 87) kan du även träffa medarbetare från Länsstyrelsen och prata om bland annat civilt försvar, klimat och miljö samt invasiva arter i vatten.

Medverkande

Kalle Kinnunen Projektledare - KESKI Foto: Micke Grönberg / Sveriges Radio
Timmy Jensen (moderator) Utvecklare, Länsstyrelsen Västra Götaland Foto: Privat