Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Jobb & Skola

Demokratisatsning med ungt inflytande

Göteborg & Co Fadime (paviljong 1) Fredag, 11:00–11:40
Lägg till i kalendern

Vad är meningen med elevråd? – ett samtal om elevinflytande och elevrådets roll i skolan och samhällsutvecklingen

-Vuxna bara placerar barn i skolan utan att fråga vad barnen tycker.

-Elevråden finns oftast bara på pappret, inte på riktigt.

-Vår tillvaro är stökig, i klassrummen och på raster.

-En del barn förstör på den egna skolan men också och på andra skolor.

-Vi undrar hur vi kan vi ha klassrum där homofoba, rasistiska uttalanden och gester är vardag?

-Samhället och skolan har ett stort problem när man är töntig om man är feminist och är för jämlikhet.

Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast att Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. Också skollag och läroplaner slår fast att elever ska ges inflytande över sin utbildning

Citaten om skolan är tagna ur ungdomsfullmäktiges kommentarer kring Göteborgs Stads samlade lägesbild av barnrättsarbetet (barnbokslut).

Hur ser det egentligen ut med elevers delaktighet i Göteborgs skolor? Skolan är Sveriges största arbetsplats med långt fler elever än lärare. Ändå upplever många elever att de inte har möjligheter att påverka i skolan.

Jubileumsprojektet Demokratisatsning med ungt inflytande arrangerar ett panelsamtal där unga och vuxna tillsammans utforskar elevrådens roll i skolan och för samhällsutvecklingen.

 

 

Medverkande

Elisabeth Dahlin Sveriges barnombudsman Foto: Kristian Pohl
Figaro Stenlund Ledamot i ungdomsfullmäktige
Edvin Johansson Moderator, vice ordförande Sveriges elevråd
Anna Wiking Förstelärare med inriktning mot delaktighet och inflytande, Jättestensskolan