Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Så uppnår vi klimatneutralt byggande

Business Region Göteborg Ingrid Torsdag, 10:20–11:00
Lägg till i kalendern

På Frihamnsdagarna 2022 lanserades Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande. Sedan dess har över 120 aktörer anslutit med den gemensamma ambitionen att kraftigt reducera sin klimatpåverkan till 2030. Men vilka vägar ska staden och branschen ta för att nå dit och hur ser det ut vid resans mål?

På agendan

RISE berättar om sin framsynsstudie om samhällsbyggnad med tre möjliga framtider – Slösa, Spara och Stanna. Kan effektivisering, flexibilitet och delningsekonomi skapa ett stadsliv inom planetens gränser?

Skanska berättar om ett nystartat projekt som undersöker om bostadisering kan lösa det stora behovet av bostäder samtidigt som staden ska ligga nära noll i klimatavtryck 2030. Går det att minska bostadsköerna genom renovering och transformation av den redan byggda miljön?

White har fokus på arkitekturens kraft att driva omställningen och är också representerade i delegationen för cirkulär ekonomi. En viktig fråga där är vilka ekonomiska incitament och styrmedel som kan undanröja hinder och stimulera en mer cirkulär ekonomi.

Göteborgs Stad ska minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90% till 2030. Stadsbyggnadsförvaltningen, som driver och samordnar den fysiska och strategiska planeringen, har en viktig roll som möjliggörare för den omställningen. Det har också Ungdomsfullmäktige som framhåller att klimatet kräver ungas röster!

Självklart får du också veta vad Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande bidrar med för att nå målen.

Läs mer om plattformen här

Kontakta: Susan Runsten, 073-061 99 20, susan.runsten@businessregion.se

Medverkande

Kristina Mjörnell Affärs och Innovationsområdeschef Hållbara städer och samhällen, RISE
Peter Fredriksson Marknads- och utvecklingschef Hus Göteborg samt projektledare för det SBUF-finansierade projektet om Bostadisering, Skanska Sverige.
Maria Strömberg Avdelningschef Samverkan & Innovation, Business Region Göteborg
Anna Graaf Hållbarhetschef White arkitekter och ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi
Olle Andersson Ledamot i Ungdomsfullmäktige
Björn Siesjö Stadsarkitekt, Göteborgs Stad