Tillbaka
Demokrati & Politik

Det demokratiska utanförskapet

Länsstyrelsen Västra Götaland Ebbe (tältscen) Lördag, 13:00–13:40
Lägg till i kalendern

Det finns idag stora skillnader i delaktighet i den svenska demokratin. Olika grupper står utanför och känner sig inte delaktiga. Regeringens demokratistrategi lyfter det demokratiska utanförskapet som en av tre utmaningar som den svenska demokratin står inför idag. Ali Abelzadeh och Erik Lundberg som forskar vid Högskolan Dalarna har i rapporten Demokratin och delaktigheten belyst i vilken mån och på vilket sätt ett demokratiskt utanförskap finns i Sverige. Under denna programpunkt kommer du få lyssna på Erik Lundberg som kommer att prata om hur utanförskapet blir tydligast i de allmänna valen.

Läs mer om rapporten här.

Men hur ser det ut i praktiken? Hur jobbar kommunerna för att lyfta invånarna och minska ojämlikheterna i kommunen? Det kommer Aldina Mehmedovic och Ernest Radal från Göteborgs Stad att prata om.

Medverkande

Erik Lundberg Docent i statsvetenskap, Högskolan Dalarna
Aldina Mehmedovic Planeringsledare demokrati, Göteborgs Stad
Ernest Radal Projektledare, Göteborgs Stad
Linnéa Björk (moderator) Utvecklare, Länsstyrelsen Västra Götaland Foto: Misak Nalbandian