Tillbaka
Stad & Land

Det krävs fler kompetenser för att bygga Göteborg

Företagarna Fadime (paviljong 1) Torsdag, 17:20–18:00
Lägg till i kalendern

Kompetensbrist är en fråga som ofta lyfts fram som ett tillväxthinder för företag i Göteborgregionen. Men vem skall bygga alla bostäder, batterifabriker och renovera det befintliga beståndet?

I detta samtal vill vi bredda bilden av kompetens bristen till fler yrkesområden. Och hjälpa politiken att hitta lösningar.