Tillbaka
Stad & Land

Digitala verktyg för livskvalitet i stadsmiljöer

Liljewall Dawit (tältscen) Fredag, 16:00–16:15
Lägg till i kalendern

Sverige har just nu fullt fokus på stadsutveckling och byggande. Bara i Göteborg har antalet färdigställda bostäder ökat kraftigt de senaste tre åren. Över 5000 nya bostäder påbörjas eller färdigställs per år i Göteborg och det är svårt att hitta en stadsdel utan lyftkranar just nu.

Ska vi bygga så här tätt, högt och snabbt som vi gör just nu måste vi säkerställa att det blir bra miljöer för människor att leva i. Med hjälp av digitala verktyg kan vi analysera dagsljus, buller, vindtunnlar, utsikt eller skyfall – många av de aspekter som skapar livskvalitet och komfort i stadsmiljön. Det är också dags att väva in klimatfrågan på allvar i stadsbyggandet och genom hela projektet hålla koll på klimatavtrycket.

Men vi är bara människor. Därför kan vi med hjälp av smarta digitala verktyg faktiskt bidra till ökad livskvalitet. Cecilia Windh, samhällsutvecklare med fokus på digital utveckling på Liljewall berättar hur.

Medverkande

Cecilia Windh Samhällsplanerare, Liljewall Foto: Liljewall
Eric Jeansson Geodatastrateg, Göteborgs stadsbyggnadskontor