Tillbaka
Demokrati & Politik · Omställning & Globala Frågor

Digitala verktyg och metoder för medborgarengagemang

Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice Ebbe (tältscen) Fredag, 14:30–15:15
Lägg till i kalendern

Under seminariet fokuserar vi på hur digitala verktyg och metoder för medborgarengagemang kan stärka och öka takten i klimatomställningsarbetet. Genom visualisering av stadens data i en digital tvilling vill vi skapa förståelse för vilken förflyttning staden behöver göra för att nå klimatneutralitet.

Visualiseringen skapar inte bara bättre förståelse för vilka beslut staden behöver fatta vad det gäller framtida satsningar utan kan också vara ett bra verktyg för att skapa acceptans och öka innovationsförmågan hos medborgarna. Visualiseringen behöver också kompletteras och förstärkas med andra digitala verktyg för att kunna involvera invånarna i att bidra med lokal kunskap och hitta lösningar på klimatutmaningarna.

De digitala verktygen spelar också en central roll i stadens arbete med att bygga den infrastruktur staden behöver för att kunna arbeta med de demokratiuppdrag och mål politiken pekat ut.

Den röda tråden i samtalen: Ingen ska lämnas utanför – kräver samskapande och medskapande lösningar tillsammans med civilsamhälle, medborgare, akademi och näringsliv.

 

Kontakt:

Kristina Eberth
kristina.eberth@kom.goteborg.se
079-068 19 29

Medverkande

Petra Juhlin Projektledare, Visual Arena Lindholmen Science Park (Moderator)
Blerta Hoti Oppositionsråd och gruppledare för socialdemokraterna i trafiknämnden (S)
Jesper Berglund Ledamot Nämnden för konsument- och medborgarservice (V)
Marcus Jahnke verksamhetsledare Urban Futures, Göteborgs Centrum för hållbar utveckling (GMV)
Karim Zendegani verksamhetschef Demokrati samt Hållbar utveckling, Konsument- och medborgarservice Göteborgs Stad
Eric Jeansson Geodatastrateg, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad
Kim Lantto Utvecklingsledare Digital Service, Konsument- och medborgarservice Göteborgs Stad
Sanna Ghotbi Expert medborgarinkludering/Delägare, Digidem Lab