Tillbaka
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet

Distriktssköterskan i samhället

Distriktssköterskeföreningen i Sverige Ebbe Fredag, 10:20–11:00
Lägg till i kalendern

Distriktssköterskan i folkhälsans tjänst. På scen illustreras var distriktssköterskan kan göra skillnad. Kan prevention och aktivt folkhälsoarbete motverka/fördröja ett eventuellt insjuknande i de vanligaste folksjukdomarna? Hur gynnas befolkningen och den enskilde medborgaren av att distriktssköterskan får arbeta med hen är specialistutbildad i?

Efterföljande diskussion med publiken och utrymme för frågor.

Medverkande

Linda Klein Distriktssköterska Vårdcentral, ordförande Distriktssköterskeföreningen Göteborg
Fredrik Körle Distriktssköterska Vårdcentral, styrelseledamot Distriktssköterskeföreningen Göteborg
Christina Hammenfors Distriktssköterska, Skolsköterska
Christina Hultqvist Distriktssköterska Vårdcentral, styrelseledamot Distriktssköterskeföreningen Göteborg
Lili Čengić Distriktssköterska Hemsjukvården Göteborgs Stad, styrelseledamot Distriktssköterskeföreningen Göteborg
Sonia Sunny Distriktssköterska, PhD, adjunkt vid Göteborgs universitet, styrelseledamot Distriktssköterskeföreningen Göteborg
Johanna Hansson Distriktssköterska Vårdcentral, Styrelseledamot Distriktssköterskeföreningen Göteborg
Åse Zachrisson Distriktssköterska Vårdcentral, Styrelseledamot Distriktssköterskeföreningen Göteborg
Margaretha Elovsson Distriktssköterska, enhetschef hemsjukvården Kungälvs kommun, Styrelseledamot Distriktssköterskeföreningen Sverige
Veronica Almstedt Distriktssköterska, doktorand hemsjukvården Göteborgs Stad, vice ordförande Distriktssköterskeföreningen Sverige