Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor

En byggnad fri från brott mot mänskliga rättigheter – går det?

Hallå Hållbarhetsbyrå Greta Fredag, 15:00–15:40
Lägg till i kalendern

I Sverige har vi de senaste åren haft stort fokus på att minska byggnaders klimatpåverkan, men om en byggnad ska vara hållbar på riktigt behöver vi lyfta blicken och titta längre bort i värdekedjorna. Framställning av vanliga byggmaterial som sten, stål och installationer medför risk för brott mot mänskliga rättigheter. Det han handla om tvångsarbete, barnarbete och hälsofarliga arbetsmiljöer. 

I det här seminariet diskuterar vi den kommande EU-lagstiftningen CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) samt vilka risker som finns kopplade till just en byggnads värdekedja. Göteborgs Stad genomgår en omfattande stadsutveckling, hur säkerställs kravställning och uppföljning för att minska risken för brott mot mänskliga rättigheter och miljö när staden växer?

Medverkande

Kristin Lundmark Moderator, Hallå Hållbarhetsbyrå
Mathieu Vervynckt Head of Unit Value Chains, Swedwatch
Björn Möller Inköpsansvarig, Framtiden Byggutveckling
Alva Monti Strateg social hållbarhet, Hallå Hållbarhetsbyrå
Eva Ternegren (MP) Ordförande, Nämnden för inköp och upphandling
Kaia Eichler Hållbarhetschef, Serneke