Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Det krävs el för energiomställning

Svenskt Näringsliv Frigga (kajskjul) Fredag, 14:00–14:45
Lägg till i kalendern
Många av framtidens hållbarhetslösningar bygger på fossilfri energi. Men räcker elen vi producerar till våra ökade behov och finns det kapacitet i våra elnät för en grön omställning av industrin? Välkommen till ett seminarium som tar avstamp i hållbarhetsfrågan med en tydlig koppling till energiförsörjning i framtiden.

 

Kontakt:

Rudolf Antoni
rudolf.antoni@svensktnaringsliv.se
031-62 94 05

Medverkande

Alf Engqvist Vd Göteborg Energi
Rickard Nordin (C) Riksdagsledamot
Anna Johansson (S) Riksdagsledamot
Tula Ekengren Regionutvecklare, Förnybar energi och Hållbara transporter, Västra Götalandsregionen
Hans Rothenberg Riksdagsledamot (M)
Rudolf Antoni Regionchef Svenskt Näringsliv