Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet

Från bidragstagare till företagare – 20 år av empowerment och socialt entreprenörskap!

Vägen ut! kooperativen Ebbe (tältscen) Torsdag, 17:20–18:00
Lägg till i kalendern

När vi människor inte har ett arbete hamnar vi snabbt utanför samhället. Inte bara för att en ekonomisk inkomst hjälper oss att ta kontroll över våra liv, utan framförallt för att arbete skapar sammanhang och mening. De flesta kan och vill arbeta men vägen in är stängd. Det finns många anledningar till att vi hamnar långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara missbruk, psykisk ohälsa, språksvårigheter, funktionsnedsättningar och våld i nära relationer. När vi befinner oss i utanförskap riskerar vi att falla mellan stolarna.

Socialt och ekonomiskt utanförskap är ärftligt. När föräldrar inte har ett arbete försämras barnens livschanser jämfört med andra barn. De får sämre förutsättningar i skolan, sämre möjligheter till en meningsfull fritid och inte minst större risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Vägen ut! har vuxit från en projektidé 2002 till 14 företag 2022. Vi finns inom flera branscher som hotell, restaurang, konferens, trädgård, snickeri, hunddagis, behandlingshem och kvinnojour. Våra företag drivs som kooperativ där medarbetare blir delägare. All vinst återinvesterar vi så att vi kan anställa fler.

Vi är sociala entreprenörer som driver ett långsiktigt arbete. För oss handlar det aldrig om välgörenhet eller snabba insatser. Vi bygger trygga kedjor in i samhället och ger det stöd som behövs för att människor ska kunna ta makten över sina liv. Vi vet att det fungerar – 90 procent av oss har själva gjort den resan. Hos oss blir bidragstagare företagare.

Vinsten för individen – att gå från ett långvarigt bidragsberoende till att bli självförsörjande är uppenbar. Samhället tjänar dessutom 63 Mkr per år på att Vägen ut!s anställda nu försörjer sig själva och betalar skatt. När människor går från att vara den som behöver hjälp till att vara den som ger hjälp skapas förändring på riktigt.

Nästan alla våra verksamhetschefer har egen erfarenhet av att ha stått långt ifrån arbetsmarknaden och gjort intern karriär inom Vägen ut! Egenerfarenheten är vår mest värdefulla kompetens. Den inger hopp och visar att det går att förändra sin situation.

När det offentliga och näringslivet gör affärer med oss är de med och gör samhället bättre för fler. Då kan vi förutom att skapa nya jobb även förbättra integrationen, motverka utanförskap och rekrytering till kriminella gäng, segregation och psykisk ohälsa. När en mamma behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar och en nyanländ pappa får sitt första jobb är vi med och bryter mönster för nästa generation.