Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet

Ett grönare Göteborg

Park och naturförvaltningen Göteborgs Stad Dawit (tältscen) Torsdag, 16:40–17:20
Lägg till i kalendern

Park- och naturnämnden har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att uppdatera Stadens Grönstrategi. Park- och naturförvaltningen arbetar med ett förslag till uppdatering. Utgångspunkten för uppdateringen är Stadens politiskt beslutande styrande dokument: den nya översiktsplanen för Göteborg, Program för jämlik stad och Göteborg Stads miljö- och klimatprogram. Uppdateringen av Grönstrategin visar hur Göteborg med utgångspunkt i målen och inriktningarna från såväl nämnda styrande dokument som andra nationella, europeiska och globala mål kan stärkas som en stad med stora gröna kvaliteter, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas.

Programpunkten består av två delar, en kortare introduktion följd av ett samtal mellan forskare och praktiker (såväl tjänstepersoner som från privat sektor).