Tillbaka
Demokrati & Politik

Ett hotat demokratiskt samtal?

Länsstyrelsen Västra Götaland Ebbe (tältscen) Torsdag, 13:55–14:35
Lägg till i kalendern

En stark demokrati förutsätter välinformerade och aktiva medborgare som i ett öppet och inkluderande demokratiskt samtal kan ta del av och utbyta åsikter om samhällets tillstånd och utveckling. Digitaliseringen har skapat fantastiska möjligheter för människor att ta del av information och kommunicera uppfattningar, idéer och åsikter med varandra.

Samtidigt har utvecklingen på senare år tydliggjort att det också finns baksidor med digitaliseringen. Samma innovativa teknologier som för människor samman kan användas för att göra intrång i människors privatliv och polarisera samhällsdebatten. De är kraftfulla verktyg för desinformation och propaganda.

Samtalet leds av GP:s chefredaktör Christofer Ahlqvist

Medverkande

Christofer Ahlqvist Chefredaktör och ansvarig utgivare Göteborgs-Posten Foto: Robin Aron
Julia Agha VD Mediehuset Alkompis
Björn Appelgren Folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen Foto: Kristina Alexanderson/Internetstiftelsen
Catrin Huss Analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar