Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Exponentiell klimatomställning

Semcon Dawit (tältscen) Fredag, 13:30–14:15
Lägg till i kalendern

Varför går det inte snabbare? 

Från klimatmål till utsläppsminskning

Företag tävlar nu i att ha de mest aggressiva klimatmålen. Ändå händer det inte särskilt mycket. Vad beror det på? Med dagens förändringstakt kommer vi inte nå Parisavtalets klimatmål. Tillsammans bjuder Semcon, 2050 och Exponential Roadmap Initiative in till en paneldiskussion om bland annat: 

  • Vad krävs för att förverkliga företagens klimatmål?
  • Varför går omställningen till klimatvänliga affärsmodeller så långsamt och hur kan vi öka takten?
  • Hur kan digitalisering och disruptiva teknologier bidra till att minska utsläpp och resursförbrukning?

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. IPCCs senaste rapport bekräftar det som många har befarat. Den globala uppvärmningen drivs av människans utsläpp av växthusgaser och det finns en direkt koppling till den senaste tidens alltmer extrema väder. Utöver detta så har vi en eskalerande överkonsumtion av jordens resurser. Det är tydligt att vi har nått vägs ände. Det är inte en fråga om vi behöver ställa om, utan hur fort det kommer att gå. Det behövs systemförändringar och det är bråttom. För att vi skall ha en chans att nå Parisavtalets 1.5°C-mål så måste vi sänka de globala utsläppen exponentiellt och säkerställa att världen halverar utsläppen till 2030 och når klimatneutralitet år 2050. 

Semcon och 2050 är båda partners till Exponential Roadmap Initiative, ett initiativ som har som målsättning att samla företag och andra aktörer som vill samverka för att åstadkomma en exponentiell klimatomställning. Första milstolpen är att halvera de globala utsläppen till 2030. 

Kontakt

Heidi Östlund
heidi.ostlund@semcon.com
070-413 09 41

Medverkande

Johan Falk Head of Exponential Roadmap Initiative and lead author of the 1.5°C Business Playbook
Markus Ekelund VD, 2050
Viktor Norberg (moderator) Hållbarhetskonsult, 2050
Heidi Östlund Head of Sustainability, Semcon
Anette Norén Business Manager Design, Engineering & Digital Services, Semcon