Tillbaka
Barn & Unga · Jobb & Skola

Open Stage för stärkt framtidstro bland unga

Framtidenkoncernen Ingrid Fredag, 14:20–15:00
Lägg till i kalendern

I samverkan med Förebildarna anordnar Framtidenkoncernen en Open Stage av och med unga med fokus på att stärka ungas delaktighet. Unga individer har getts möjligheten att själva välja ämnen de ser som extra angelägna och viktiga för att stärka ungas framtidstro. I år är ämnen som meningsfullhet och delaktighet i skolan samt psykisk ohälsa i fokus.

Open Stagen leds av moderator Hanna Glad och på scen deltar fem unga som under ca 2 minuter vardera delar sina perspektiv på händelser och situationer i deras vardag som ett led i att skapa förståelse och nyfikenhet på hur det är att vara ung i dagens samhälle.

Medverkande

Antonius Chamoun Snabb utveckling, information och kommunikation – ett stressat samhälle
Lisa Jahnstedt Psykisk ohälsa bland unga tjejer
Eliam Lundberg Att kämpa för laget vs jaget och tillåtas utsättas för situationer på riktigt
Lova Johansson Hur idrotten och skolan väljer att möta utmaningar
Clarissa Meta Skolprestationer och psykisk ohälsa
Hanna Glad Moderator