Tillbaka
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola

Finsam Göteborg – Myndighetssamverkan för rätten till arbete och ett självständigt liv

Finsam Göteborg Dawit (tältscen) Fredag, 10:00–10:30
Lägg till i kalendern

Finsam Göteborgs uppdrag är att skapa förutsättningar för Göteborgs invånare att åtnjuta rätten till utbildning, arbete och hälsa genom att verka som en samverkansarena för Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Men vad innebär det egentligen?

Hör mer om hur arbetet fungerar i praktiken, vilka insatser som pågår just nu och varför.

Medverkande

Eva Magnusson Förbundschef
Isabell Carlsson Utvecklingsledare och kommunikatör