Tillbaka
Jobb & Skola

Hur vänder vi Göteborgs förortsskolor?

Räddningsmissionen Ebbe (tältscen) Fredag, 12:00–12:40
Lägg till i kalendern

När folkhemmet byggdes upp under 1900-talet fanns en vision om en sammanhållen skola som skulle kompensera för elevernas skilda uppväxtvillkor och ge varje barn goda förutsättningar att utveckla kunskaper och kompetenser oavsett social bakgrund.

De senaste decennierna har denna dröm kommit på skam. I Göteborg är segregationen avgrundsdjup. På ena sidan av klyftan 36 skolor där samtliga elever år 2021 fick tillräckligt bra betyg för att söka ett yrkesprogram på gymnasiet. På andra kanten 8 skolor där samma måluppfyllelse år 2021 var 60 procent eller lägre.

Hur kan man förklara dessa enorma skillnader mellan skolor? Vad har politiken för plan för att lösa detta? Är det verkligen rimligt att kommunen fortsätter driva skolor år efter år med så låg måluppfyllelse? Kan idéburna skolor vara ett alternativ framåt?

Medverkande

Emil Mattsson direktor Räddningsmissionen
Peter Esaiasson professor i statsvetenskap Göteborgs universitet
Axel Darvik kommunalråd och ordförande i Göteborgs grundskolenämnd
Viktoria Tryggvadottir oppositionsråd och ledamot i Göteborgs grundskolenämnd
Amir Sajadi VD för Roya Foundation och Järvaskolan
Karin Klingenstierna Moderator
Milad Gorgees Communityansvarig
Bosse Parbring 2:e vice ordförande i Göteborgs grundskolenämnd