Tillbaka
Demokrati & Politik

Folkbildning bygger demokrati

Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och Mångkulturella folkhögskolan, en del av finska folkhögskolan i Göteborg, Angereds folkhögskola Ebbe (tältscen) Fredag, 15:30–16:15
Lägg till i kalendern

Hur hänger bildning ihop med demokrati? Vilken roll spelar folkhögskolorna? Varför demokrati? Demokrati kan vara något lika självklart som att andas. Men hotet mot demokratin har på kort tid krupit allt närmre, och därtill bytt ansikte. Den senaste utvecklingen i länder både nära och längre bort från oss visar att demokratin behöver värnas. Kan folkbildningen, på bred front och i nya former, vara ett av verktygen i detta arbete? Kan folkbildningen bli den gnista som ger liv åt dialog, bildning, eftertanke och beredskap som skyddar demokratin från dess fiender?

 

 

Kontakt:

Mariya Voyvodova
mariya.voyvodova@kvinnofolkhogskolan.se
0761-267 957

Medverkande

Berit Larsson Folkhögskolelärare och FD i genusvetenskap, en av grundarna av Kvinnofolkhögskolan
Nazem Tahvilzadeh Fil.dr., forskningsledare för rapporten "Folkbildning i marginaliserade stadsdelar". Forskar om demokrati och staden. Lektor i statsvetenskap, Malmö universitet.
Leontin Barbulescu Deltagare i Allmän kurs gymnasienivå på Mångkulturella folkhögskolan
Hans-Åke Höber Bildningskonsulent och folkbildningsforskare, fd folkhögskolerektor
Nada Rashad deltagare i Allmän kurs Gymnasienivå på Kvinnofolkhögskolan
Zhila Baban deltagare på allmän kurs gymnasienivå, Angered folkhögskola