Tillbaka
Barn & Unga

Föräldraskapsstöd – så stärker vi barn och ungas viktigaste vuxna

Familjecentrerat arbetssätt, Göteborgs stad Dawit (tältscen) Torsdag, 13:20–13:35
Lägg till i kalendern

Föräldrar är avgörande för barns hälsa och utveckling. Att vara förälder är inte alltid enkelt och många föräldrar efterfrågar stöd i föräldraskapet. Den nationella strategin som regeringen fattat kring föräldraskapsstöd har som målsättning att alla föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt, i utveckling med barnets behov och samhällets förändringar.

I Göteborg erbjuds föräldrar en mängd olika föräldraföreläsningar och föräldrastödsprogram som syftar till att stärka föräldraskapet och relationen mellan förälder och barn. Här redogörs några av dessa insatser som enligt forskning kan bidra till positivt samspel i familjen och att minska bråk och konflikter.

Direkt efter detta miniseminarium finns möjlighet att prata vidare på utställningsplatsen för Demokrati och medborgarservice, Göteborgs stad (U3 – 109).

Medverkande

Felicia Yeh Nortoft Processledare Jämlik stad
Bülent Maksimov Koordinator familjecentrerat arbetssätt (FCA) Hisingen
Lisa Lundh Rosenblad Koordinator familjecentrerat arbetssätt (FCA) Sydväst
Clary Sollerhed Koordinator familjecentrerat arbetssätt (FCA) Centrum
Gabriella Bissette Koordinator familjecentrerat arbetssätt (FCA) Nordost