Tillbaka

Framtidens ingenjör – en samskapare?

Chalmers Ingrid (tältscen) Fredag, 09:00–09:45
Lägg till i kalendern

Idag framhävs samskapande (co-creation) som det nya imperativet för teknikutveckling i allmänhet, och stadsutveckling i synnerhet. Chalmers deltar i och undersöker sådant samskapande, exempelvis i nya Masthuggskajen och vid Gärdsås mosse i Bergsjön.

Samskapande processer syftar till att skapa djupare medverkan och inflytande för medborgare och andra samhällsaktörer. Detta ställer nya krav på ingenjörer och arkitekter: Förutom teknisk expertis behöver de även kunna hantera design- och utvecklingsprocesser där deltagandet från icke-experter är centralt.

Är framtidens ingenjör en samskapare? Om så är fallet – vad betyder detta för Chalmers verksamhet, och för ingenjörens ställning i samhället?

Kontakt:

Ingrid Claesson
Ingrid.claesson@chalmers.se
0766-08 68 45

 

Medverkande

Karl Palmås Docent teknikens ekonomi och organisation
Ester Schreiber Arkitektstudent Chalmers
Emilio Da Cruz Brandao Masterprogramansvarig Architecture and Planning Beyond Sustainability /MPDSD