Tillbaka
Stad & Land

Framtidens hållbara livsmedelsproduktion

Länsstyrelsen Västra Götaland Frigga (Kajskjul) Torsdag, 13:00–13:40
Lägg till i kalendern

Panelsamtal med aktörer i länet om framtidens livsmedelsproduktion.

I samtalet kring framtidens hållbara livsmedelsproduktion i Västra Götalands län kommer vi resonera kring hur ett framtida hållbart livsmedelssystem i västra Götaland kan se ut och förutsättningarna för det.

  • Hur bidrar mångfald till innovation och utveckling?
  • Hur kan vi bidra till att hållbar mat kommer alla till del?
  • Hur påverkar dagens matval framtidens landskap och landsbygd?

Paneldeltagarnas erfarenheter och engagemang kommer att garantera ett intressant och framåtriktat samtal.

Medverkande

Ingrid Undeland Professor i Livsmedelsvetenskap vid Chalmers
Magdalena Bergh Innovation & Product Management Director
Anna Hessle Docent inom nötköttsproduktion vid SLU Skara
Gunilla Martinsson Verksamhetsledare för skolmatsakademien
Elisabeth Hidén Ordförande i LRF-ungdomen Sverige