Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Framtidens transporter och resande

Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad Framtidsbara staden Torsdag, 10:00–12:00
Lägg till i kalendern

I detta pass samtalar vi om hur vi kan nå mål som kopplar till hållbara sätt att färdas och transportera oss samt om mobilitet och människors plats i den framtidsbara staden. Vi utforskar bland annat vilka målen är för Göteborg gällande exempelvis utsläpp, hälsa, trygghet, antal fordon i relation till antal grönytor, och körda mil. Hur vi ska få plats när vi blir fler i staden? Kan p-platser nyttjas rättvisare och jämlikare för alla stadens boende och besökare?

Missa inte Snackbar klockan 11.30-11.50. Då leder poddaren Gunnar Oesterreich ett samtal om framtidens transporter. I samtalet medverkar Jonas Eriksson, verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone, Martin Boije, miljöutredare på miljöförvaltningen och Mattias Jäderskog, grundare och ordförande för den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen.