Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Framtidsstaden är cirkulär

Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad Framtidsbara staden Lördag, 12:00–14:00
Lägg till i kalendern

Vad konsumerar vi 2030? Konsumerar vi alls? Framtiden är cirkulär handlar om framtidens handel, köpmönster och hållbarhet. Vi tittar närmare på och bollar idéer kring hur vi får fart i återbruket av kläder, möbler och prylar. I detta pass har vi visionen om den återbrukbara staden, där vi ser material som resurser, inte som skräp eller avfall. Genom smarta distributions- och produktionskedjor, blir Göteborg jämlikare sett till resursfördelning.

Missa inte Snackbar klockan 13.40-14.00. Då leder poddaren Gunnar Oesterreich ett samtal om hur Göteborg ska bli en cirkulär stad. I samtalet medverkar Karin Pleijel, kommunalråd med ansvar för miljö och klimat, med flera.