Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet

Framtidsstaden för äldre

Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad Framtidsbara staden Fredag, 10:00–12:00
Lägg till i kalendern

Hur blir Göteborg bästa staden med och för framtidsgenerationen äldre? Detta i relation till samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, värmeböljor, digitalt utanförskap och hållbara liv kommer att vara några av fokusområdena. Kan den yngre generationen lära sig av den äldre om tillräcklighet, resurshushållning och reparation? Kan bostadsbristen lösa äldres ensamhet och hur arbetar Göteborgs Stad för att möta äldres behov?

Missa inte Snackbar klockan 11.40-12.00! Då leder poddaren Gunnar Oesterreich ett samtal om hur Göteborg ska bli en stad för äldre. I samtalet medverkar Emma Mattson, utvecklingsledare på Åldersvänliga Göteborg och Filip som arbetar på hemtjänsten i Göteborg.