Tillbaka
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet

Framtidsstaden för unga

Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad Framtidsbara staden Fredag, 12:00–14:00
Lägg till i kalendern

Kraft, engagemang och en nutid som inte äventyrar kommande generationers framtid är i fokus i detta pass. Tillsammans testar vi metoder och verktyg för ökad förståelse om hur nutidens handlingar påverkar framtidens möjligheter till ett gott liv. Hur ser unga på framtiden och hur kan vi arbeta för att bygga framtidstro hos fler unga? Inte minst kommer vi att diskutera och hitta lösningar på hur vi gör ungas röster hörda.

Missa inte Snackbar klockan 13.40-14.00. Då leder poddaren Gunnar Oesterreich ett samtal om hur unga ska bli mer delaktiga i Göteborg.