Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola

Hur ska vi ta tillvara allas arbetsförmågor i framtiden?

Göteborgs Stad, Förvaltningen för funktionsstöd Fadime Fredag, 13:20–14:00
Lägg till i kalendern

Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning är högre än övriga befolkningen. Hur kan vi utforma arbetsmarknaden så att allas arbetsförmågor tas tillvara? Arbetsgivare och andra individer berättar om de hinder och möjligheter de stött på.

För att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta behöver fler arbetsgivare se till att använda de anpassningar som krävs för att varje individ ska kunna utföra jobbet. Fler behöver även arbeta mer systematiskt mot diskriminering vid rekrytering.

Men hur ska det gå till? Och vad mer behöver göras?

Vilka problem, hinder och möjligheter finns?

Förvaltningen för funktionsstöd bjuder in till ett panelsamtal om möjligheter, problem, hinder och tillgänglighet på arbetsmarknaden för personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

I samtalet berättar både arbetsgivare och andra individer om vilka hinder de mött på, lösningar de hittat och tankar om vad som behövs framåt.

Möt representanter för näringslivet och kommunen, som har kunskap om individuellt stöd till arbete (IPS) och peer support, som är en yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt socialpsykiatri. Den innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning.

Medverkande

Pernilla Nilsson moderator, Planeringsledare på förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad.
Per Hjelm Utvecklingsledare IPS på förvaltningen för funktionsstöd
Annelie Letho Administratör mot arbetsmarknadsinsatser på förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs Stad
Jeanette Darwish Peer support på förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs Stad.
Filip Nätterlund Butikschef , Systembolaget