Tillbaka
Kultur & Musik

Göteborgsandan 2.0?

Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Bokmässan i Göteborg, Göteborgs Litteraturhus, Författarcentrum Väst Frigga (kajskjul) Lördag, 11:45–12:30
Lägg till i kalendern

Kramad, nedskälld och dödförklarad i omgångar. Göteborgsandans idé om samarbete mellan politik och lokalt näringsliv har under många år präglat staden. Men vad är egentligen en ”göteborgsanda”?

Inom staden finns både stor vilja och förmåga till samarbete. Detta har blivit tydligt när stad, region, universitet, näringsliv, intresseorganisationer och civilsamhälle har samverkat kring Göteborgs stads ansökan om Göteborg ska bli en UNESCO City of Literature. Tillsammans skapade aktörerna inte bara en ansökan, utan ur samverkan växte även en ny modell för tvärsektoriellt samarbete fram.

Är det dags för en ny Göteborgsanda? Hur ser den i så fall ut, och vad vill den åstadkomma?

 

Kontakt:

Lena Ulrika Rudeke
lenaulrika.rudeke@gu.se
070-5607177

Hanna Jedvik
Hanna.jedvik@gu.se
0766-181258

Medverkande

Frida Edman Chef på Bokmässan
Olav Fumarola Unsgaard Programansvarig Göteborgs Litteraturhus
Ylva Gustavsson Regionutvecklare, Koncernavdelningen Kultur, Västra Götalandsregionen
Linda Johannessen Projektledare Stadsledningskontoret Göteborgs Stad
Lena Ulrika Rudeke Verksamhetsansvarig Jonsereds herrgård Göteborgs universitet
Hanna Jedvik Moderator & Kulturjournalist samt programsamordnare Jonsereds herrgård Göteborgs universitet